Dette er kravene til kildesortering på byggeplass

Av Jørn Frydenlund 14. januar 2020

Norsk-Gjenvinning_kildesorteringskrav_byggeplass_IMG_0057_v2

Er du kjent med dagens krav for kildesortering på byggeplassen? Mange virksomheter er i ferd med å bli veldig gode på sorteringsarbeidet, men det er fortsatt et forbedringspotensial på norske byggeplasser. Og kravene blir strengere.

Nye avfallsdirektiver

Fra 2020 gjelder EUs rammedirektiv for avfall om at 70 prosent (vekt) av ikke-farlig bygg- og anleggsavfall skal gå til ombruk og materialgjenvinning. Ingen vet ennå hvordan dette skal måles, eller hvordan eventuelle kontroller skal gjennomføres. Kanskje vil årets byggavfallskonferanse den 4. og 5. februar føre oss nærmere et svar?

Merk deg for øvrig at dette er et krav om gjenvinning – og ikke kildesortering. Det er to begrep som ofte blandes.

60 prosent kildesorteringsgrad av byggavfall

I dag gjelder fortsatt byggteknisk forskrifts (TEK17) krav om at 60 prosent av avfallet skal kildesorteres, men en endring av kravene vurderes for at de skal harmonere bedre med gjenvinningskravet. Det kan derfor være lurt å innstille seg på dette kravet først som sist.

Videre heter det i veiledningen til TEK17 at avfallssorteringen som hovedregel skal gjøres på byggeplassen. Hvis det ikke er mulig på grunn av plassmangel, eller lignende, må avtale med gjenvinningsselskap dokumenteres.

Utarbeidelse av avfallsplan og miljøkartlegging

Er det snakk om riving og rehabilitering er avfallsplan og miljøkartlegging påkrevd for å vise hvordan håndteringen av forskjellige typer byggavfall er tenkt.

Inntil den er på plass, handler det om å følge krav til miljøkartlegging før eventuell riving, og å sortere i henhold til avfallsplanen*.

Les også: Hvilke lovkrav gjelder for avfallshåndtering?

Farlig avfall og EE-avfall

Farlig avfall skal, som du sikkert er kjent med, alltid sorteres ut og deklareres. På våre mottaksanlegg finner vi fra tid til annen farlig avfall som for eksempel malingsspann (som ikke er tomme), spraybokser, fugepatroner og elektriske ledninger og komponenter i containere og avfallssekker fra byggeplasser. Når det gjelder håndtering av dette, finner du mer informasjon i artikkelen Slik håndterer du farlig avfall på byggeplassen.

Betongavfall

Betongavfall utgjør også fortsatt en betydelig utfordring. Ikke minst er det et viktig hinder for å lykkes med en materialgjenvinningsprosent på 70. En stor del av problemet er knyttet til krom 6 og hvilken verdi som skal gjelde for gjenvinning. Enn så lenge hindrer lave grenseverdier (2mg/kg) gjenbruk, og andelen lett forurenset betong som går til deponi, øker.

I september 2019 satt NGI og SINTEF i gang et ettårig prosjekt hvor det blant annet skal gjennomføres tester rundt verdien for krom 6. Basert på resultater herfra, vil Miljødirektoratet vurdere om det er behov for å revidere dagens krav i forskriften.

Hvilke konsekvenser nye funn fra kartlegging av seksverdig krom vil få for bransjen, vil for øvrig også være tema under årets byggavfallskonferanse, så har du mulighet, bør du benytte anledningen til å få med deg dette!

Dokumentasjon og sluttrapport

Pass på at alt kildesorteringsarbeid og innlevering av avfall - inkludert farlig avfall og EE-avfall - blir dokumentert. Dette får du bruk for når den pålagte sluttrapporten for prosjektet skal leveres. Dokumentasjon er også viktig for å sikre sporbarhet på avfallet.

Få hjelp av avfallsleverandør til å legge til rette

Bruk samarbeidspartneren din på avfallsløsninger for det den er verdt. Forvent at de kan gi deg råd om hvordan du kan legge best mulig til rette for en effektiv og miljøvennlig avfallsløsning på byggeplassen.

En liten oppfordring til slutt: Alle som er involvert på en byggeplass kan gjøre noe for å hindre at avfall oppstår, og for å sikre at farlig avfall blir håndtert riktig. Hvordan kan du bidra? Å holde seg oppdatert på regelverk er et godt utgangspunkt.

*kan lastes ned på dibk.no

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

 

Temaer: kildesortering, avfallshåndtering, avfallsløsninger på byggeplass, byggeplass


Jørn Frydenlund's photo

Av: Jørn Frydenlund

Jørn Frydenlund har tidligere jobbet som KAM i Norsk Gjenvinning, og vært bransjeansvarlig for bygg og anlegg. Han har også jobbet med oppfølging og rådgivning mot bygg- og anleggsbransjen i over 20 år, og har lang erfaring med utvikling av avfallsløsninger på dette området.

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

se alle