Dette er kravene til kildesortering på byggeplass

Av Charlotte Koritzinsky 24. august 2021

Norsk-Gjenvinning_kildesorteringskrav_byggeplass_IMG_0057_v2

Er du kjent med dagens krav for kildesortering på byggeplassen? Mange virksomheter har blitt veldig gode på sorteringsarbeidet, men det er fortsatt et forbedringspotensial på norske byggeplasser. 

Avfallsdirektiver

Ifølge EUs rammedirektiv for avfall skal 70 prosent (vekt) av ikke-farlig bygg- og anleggsavfall gå til ombruk og materialgjenvinning. Merk deg for øvrig at dette er et krav om gjenvinning – og ikke kildesortering. Det er to begrep som ofte blandes.

60 prosent kildesorteringsgrad av byggavfall

I dag gjelder fortsatt byggteknisk forskrifts (TEK17) krav om at 60 prosent av avfallet skal kildesorteres, men en endring av kravene vurderes for at de skal harmonere bedre med gjenvinningskravet. Det kan derfor være lurt å innstille seg på dette kravet først som sist.

Videre heter det i veiledningen til TEK17 at avfallssorteringen som hovedregel skal gjøres på byggeplassen. Hvis det ikke er mulig på grunn av plassmangel, eller lignende, må avtale med gjenvinningsselskap dokumenteres.

Utarbeidelse av avfallsplan og miljøkartlegging

Er det snakk om riving og rehabilitering er avfallsplan og miljøkartlegging påkrevd for å vise hvordan håndteringen av forskjellige typer byggavfall er tenkt.

Inntil den er på plass, handler det om å følge krav til miljøkartlegging før eventuell riving, og å sortere i henhold til avfallsplanen*.

Les også: Hvilke lovkrav gjelder for avfallshåndtering?

Farlig avfall og EE-avfall

Farlig avfall skal, som du sikkert er kjent med, alltid sorteres ut og deklareres. På våre mottaksanlegg finner vi fra tid til annen farlig avfall som for eksempel malingspann (som ikke er tomme), spraybokser, fugepatroner og elektriske ledninger og komponenter i containere og avfallssekker fra byggeplasser. Når det gjelder håndtering av dette, finner du mer informasjon i artikkelen Slik håndterer du farlig avfall på byggeplassen.

Betongavfall

Betongavfall utgjør også fortsatt en betydelig utfordring. Ikke minst er det et viktig hinder for å lykkes med en materialgjenvinningsprosent på 70. At grenseverdien for krom 6 ble hevet, har heldigvis økt mulighetene for mer gjenvinning.

Les mer: Ny betongforskrift – hva innebærer det for ditt prosjekt?

Dokumentasjon og sluttrapport

Pass på at alt kildesorteringsarbeid og innlevering av avfall - inkludert farlig avfall og EE-avfall - blir dokumentert. Dette får du bruk for når den pålagte sluttrapporten for prosjektet skal leveres. Dokumentasjon er også viktig for å sikre sporbarhet på avfallet.

Få hjelp av avfallsleverandør til å legge til rette

Bruk samarbeidspartneren din på avfallsløsninger for det den er verdt. Forvent at de kan gi deg råd om hvordan du kan legge best mulig til rette for en effektiv og miljøvennlig avfallsløsning på byggeplassen.

En liten oppfordring til slutt: Alle som er involvert på en byggeplass kan gjøre noe for å hindre at avfall oppstår, og for å sikre at farlig avfall blir håndtert riktig. Hvordan kan du bidra? Å holde seg oppdatert på regelverk er et godt utgangspunkt.

*Kan lastes ned på dibk.no.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

 

Temaer: avfallshåndtering, avfallsløsninger på byggeplass, byggeplass


Charlotte Koritzinsky's photo

Av: Charlotte Koritzinsky

Charlotte Koritzinsky Luisa jobber som nasjonal KAM for bygg- og anleggsbransjen i Norsk Gjenvinning. Hun har utdannelse fra California University innenfor klima og kommunikasjon og har et brennende engasjement for god og bærekraftig avfallshåndtering. Charlotte begynte i Norsk Gjenvinning i 2019 og var først en sentral del av salgsteamet i Region Øst før hun i 2020 gikk inn i rollen som nasjonal KAM for bygg og anlegg.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all