Dette er kravene til kildesortering på byggeplass

Av Jørn Frydenlund 17. oktober 2017

Norsk-Gjenvinning_kildesortering-på-byggeplassen_36546053526.jpg

Er du kjent med hvilke krav som gjelder kildesortering på byggeplassen? Mange virksomheter er i ferd med å bli gode på sorteringsarbeidet, men det er fortsatt et forbedringspotensial på norske byggeplasser. Strengere krav gjør dessuten at vi stadig må forbedre oss. Holder du deg oppdatert?

Nye avfallsdirektiver

Norge har gjennom EUS rammedirektiv for avfall forpliktet seg til et mål om at 70% (vekt) av ikke-farlig bygg- og anleggsavfall skal gå til ombruk og materialgjenvinning innen 2020.

Utkast til ny nasjonal handlingsplan (NHP4) har vært ute på høring fram til 30. september, og når den blir satt ut i livet, vil det ikke bare bli fokus på avfallsminimering, men også på hvordan farlig avfall kan håndteres best mulig. Dette er hovedmålene ut i høringsutkastet:

  1. Bidra til forsvarlig håndtering av alt farlig bygg- og anleggsavfall, og hindre resirkulering av miljøgifter
  2. Oppfylle EUs mål om 70 % materialgjenvinning av BA-avfall i 2020
  3. Minimere mengden bygg- og anleggsavfall ved riving, rehabilitering og nybygging

Det er derfor bare å innstille seg på skjerpede krav for reduserte avfallsmengder, økt bruk av gjenvinnbare materialer, og sikker håndtering av farlig avfall, med det samme. Kravene vil ikke bli mindre i framtiden.

Per i dag er det krav om 60% kildesorteringsgrad og utarbeidelse av avfallsplan som gjelder.

Tre og betong

Tre og betong er omdiskuterte temaer. I dag blir trevirke i stor grad energigjenvunnet i Norge, samtidig som det blir ansett som materialgjenvinning. EU ser annerledes på det, og diskusjonen pågår for fullt.

Når det gjelder gjenbruk av betong, venter vi på ny betongforskrift som vil kunne gi bedre underlag for gjenbruk. Endringene i forskriften vil også bidra til at PCB blir fjernet raskere fra gamle bygg.

Inntil den er på plass, handler det om å følge krav til miljøkartlegging før eventuell riving, og å sortere i henhold til avfallsplan. Vær klar over at mur og betong kan inneholde farlig avfall, og at det i slike tilfeller skal behandles deretter.

Les også: Hvilke lovkrav gjelder for avfallshåndtering?

Fokus på vekt

Fokuset så langt når det gjelder kildesortering, har i hovedsak dreid seg om krav til sorteringsgrad i %, men nå ser vi en dreining mot diskusjon og krav til kilo pr m² i stedet, særlig på nybygg. Og det er bra. Jeg er for å fokusere på kilokrav. Det er viktig å hindre at avfall oppstår. Et annet - og godt - argument, er at kostnadene knyttet til levering av avfallet også blir lavere.

For å redusere mengden avfall blir det viktig å følge trinnene i avfallspyramiden (ressurspyramiden eller avfallshierarkiet, begrepene er mange).

ngn_25865622477.jpg

Skal du komme lengst mulig opp i denne pyramiden gjelder det å tenke vekt og mest mulig materialgjenvinning. Da handler det også om å sortere ut avfall som veier tungt, som for eksempel trevirke, betong og gipsplater.

Unngå at avfall oppstår

Hvis alle involverte, fra prosjekterende til utførende, jobber ut fra en hovedtanke om å forsøke å unngå at avfall oppstår, er det et godt utgangspunkt for videre kildesorteringsarbeid.

Ellers er et godt, generelt tips, å passe på inntransport og lagring av materialer på plass. Da reduserer du sjansen for svinn, og ikke minst, for at skader oppstår.

Les mer: Avfallshåndtering på byggeplassen – 5 ting du må tenke på

Bruk av miljøvennlige materialer som er gjenvinnbare, prefabrikerte eller prekuttede, er også nyttige tiltak.

Få hjelp av avfallsleverandør til å legge til rette

Bruk samarbeidspartneren din på avfallsløsninger for det den er verdt. Forvent at de kan gi deg råd om hvordan du kan legge best mulig til rette for en effektiv og miljøvennlig avfallsløsning på byggeplassen.

Dokumentasjon og sluttrapport

Pass på at alt kildesorteringsarbeid og innlevering av avfall - inkludert farlig avfall og EE-avfall - blir dokumentert. Dette får du bruk for når sluttrapporten for prosjektet skal leveres. 

Dokumentasjon er også viktig for å sikre sporbarhet på avfallet.

Skill alltid ut farlig avfall og EE-avfall

Vi opplever på våre mottaksanlegg fra tid til annen å finne farlig avfall som for eksempel malingsspann (som ikke er tomme), spraybokser, fugepatroner og elektriske ledninger og komponenter i containere og avfallssekker fra byggeplasser.

Dette er avfallstyper som skal skilles ut (uansett mengder), fordi de trenger spesialbehandling, både av hensyn til helse og miljø. Her er det etter mitt syn fortsatt et forbedringspotensial ute på byggeplassene – både når det gjelder merking, opplæring og motivasjon.

En liten oppfordring til slutt: Alle som er involvert på en byggeplass kan gjøre noe for å hindre at avfall oppstår, og for å sikre at farlig avfall blir håndtert riktig. Hvordan kan du bidra? Å holde seg oppdatert på regelverk er et godt utgangspunkt.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

 

Temaer: kildesortering, avfallshåndtering, avfallsløsninger på byggeplass, byggeplass


Jørn Frydenlund's photo

Av: Jørn Frydenlund

Jørn Frydenlund jobber som KAM i Norsk Gjenvinning, og er bransjeansvarlig for bygg og anlegg. Han har jobbet med oppfølging og rådgivning mot bygg- og anleggsbransjen i over 20 år, og har lang erfaring med utvikling av avfallsløsninger på dette området.

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

se alle