Dette bør du vite om farlig avfall

Av Renate Heder 25. mai 2021

Norsk_Gjenvinning_Dette-bør-du-vite-om-farlig-avfall_56261630561
 
Mye av avfallet som oppstår i en virksomhet kan være farlig uten at man er klar over det, og feil i avfallshåndteringen skjer ofte på grunn av manglende kunnskap. Her er en oversikt over de viktigste avfallstypene - både de som er farlige i utgangspunktet, og de som blir farlige idet de fjernes.

Hvordan kan du vite om avfallet er farlig?

Avfall som har farlige egenskaper som kan skade mennesker, dyr eller miljø på kort eller lang sikt, skal klassifiseres som farlig avfall og behandles på en forsvarlig måte. Norsk standard for klassifisering av avfall (NS 9431) deler inn farlig avfall ut fra type, innhold, eller egenskaper. Er du kjent med denne standarden, har du et godt utgangspunkt.

Type

Farlig avfall som kun er beskrevet som en spesifikk type er ofte det enkleste å identifisere. Eksempler på slikt avfall er lysstoffrør og sparepærer, som er farlig avfall fordi det inneholder små mengder kvikksølv. Dette fremgår imidlertid ikke alltid klart i beskrivelsesteksten. Andre eksempler fra denne gruppen er oljefiltre, fotokjemikalier, spraybokser, maling, lim og lakk. Det samme gjelder også spillolje, drivstoff og fyringsoljer.

Spesifikt innhold

Noen avfallstyper blir i tillegg klassifisert på bakgrunn av et spesifikt innhold. Typiske eksempler her er batterier som inneholder bly, kvikksølv, kadmium eller litium. Disse batteriene klassifiseres ut i fra innhold av tungmetaller.

Til denne gruppen hører også PCB-holdige isolerglassruter og klorparafinholdige isolerglassruter. Dette er avfallstyper som i likhet med den første gruppen, er relativt enkle å identifisere.

Generell type med spesifikt innhold

Noe avfall klassifiseres ved mer generelle typebetegnelser, men med et spesifikt innhold av forurensing. Dette gjelder avfall som inneholder

  • Kvikksølv eller kadmium
  • Bromerte flammehemmere
  • Ftalater m.fl.
  • Asbest og KFK
Her er det altså ulike typer materialer og stoffer som inneholder en bestemt type forurensning, og det er forurensingen som gjør avfallet farlig.

Generelt innhold av farlige stoffer

Enkelte avfallstyper kan også betegnes med et generelt innhold av farlige stoffer. Dette er mer «sekkeposter» der mange typer materialer og stoffer inngår, men med et ikke-spesifisert innhold av helse - og miljøskadelige stoffer. Som eksempler har vi uorganiske salter, organisk avfall med og uten halogener m.fl.

Farlige egenskaper

Til sist er det avfall som beskrives av deres farlige egenskaper og ikke ut fra innhold. Dette er kjemiske stoffer og stoffblandinger som består av farlige stoffer. Avfallstyper som syrer og baser har etsende egenskaper eller sterke reaktive stoffer som kan reagere kraftig med vann eller andre stoffer, og utvikle varme og gass.

Vi har i tidligere blogginnlegg skrevet om hva som er viktig å ta hensyn til, og hvilke regelverk som gjelder ved klassifisering, deklarering og innlevering av farlig avfall. Har du ikke lest dette tidligere, anbefaler jeg deg å ta en kikk på det: Produserer bedriften din farlig avfall? - dette må du passe på.

Last ned: Bedriftens guide for farlig avfall

Klassifisering av farlig avfall er ikke alltid like opplagt

Det er ikke alltid like innlysende at noe skal klassifiseres og deklareres som farlig avfall, slik tilfellet er for batterier, spillolje og lignende, som jeg beskrev ovenfor.

Mange typer avfall er produkter vi omgås og forholder oss til daglig, og som inneholder kjemiske stoffer som kan være både helse- og miljøskadelige. Disse kjemiske stoffene tilsettes av ulike grunner, ofte for å forbedre produktenes egenskaper, holdbarhet og formbarhet. Slike produkter kan inneholde både miljøgifter og/eller tungmetaller, og må derfor tas hånd om og behandles på en slik måte at stoffene ikke slippes ut i naturen. Ifølge Miljødirektoratet har produkter blitt en av de viktigste kildene til utslipp av farlig avfall i Norge.

At et produkt blir sett på som farlig avfall betyr altså ikke nødvendigvis at det er væske som etser eller at det er livsfarlig å få i seg. Det kan også være snakk om små konsentrasjoner av usynlige stoffer og kjemiske forbindelser som vil være forurensende og skadelig for miljøet og naturen i mange tiår fremover. Derfor er det svært viktig at slike produkter og kjemikalier blir behandlet både miljøriktig og forsvarlig.

NB! Kontroller alltid EAL-koden. Er den stjernemerket, er det farlig avfall. Dersom du mistenker at avfallet inneholder farlige stoffer, må du alltid be om dokumentasjon i form datablader, analyserapporter, eller lignende.

Er du usikker på om avfall eller produkter dere har er farlige, anbefaler jeg at du søker råd fra fagfolk. Forhør med din avfallsleverandør. I Norsk Gjenvinning tilbyr vi tjenesten Kjemiker på vei ™Her kan du få råd og veiledning om blant annet håndtering og klassifisering. 

Noen avfallstyper blir farlige i det du fjerner dem

Ja, du leste riktig. Enkelte produkter blir faktisk farlige i det de fjernes. Slike produkter utgjør liten fare så lenge de benyttes til sitt tiltenkte formål, men når de til slutt ender opp som avfall, kan de være svært skadelige. 

Det kan være fort gjort å glemme å ta hensyn til disse avfallsproduktene i en hverdag hvor du kanskje vanligvis er opptatt med å fokusere på bruk og oppbevaring av kjemikalier, EE-avfall og malingrester. 

Typiske produkter man ikke tenker på som farlig avfall er gulvbelegg av PVC som ofte inneholder mykgjørere i form av ftalater og klorparafiner. Slike gulvbelegg er selvfølgelig ufarlige å bruke og representerer heller ikke noen fare for miljø og helse under bruk. Når de skal kastes derimot, er det viktig at disse forbrennes slik at de farlige stoffene destrueres.

Andre produkter som kan inneholde farlige stoffer er:

  • Kabelkanaler (tungmetaller) 
  • Malt betong (PCB, PAH og tungmetaller) 
  • Cellegummi; rørisolasjon (brommerte flammehemmere) 
  • Baderomsplater (pentaklorfenol) 
  • Isolasjon med miljøskadelige blåsemidler

Holder du på med riving og restaurering?

Har du mistanke om at inventar eller bygningsdeler som skal fjernes kan utgjøre en helse- eller miljøfare, må det foretas en kartlegging. Både miljøkartlegging og sanering skal utføres av firmaer som har sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat, eller godkjenning fra kommunen i henhold til plan- og bygningsloven. 

Les ogsåHvordan lykkes med kildesortering på byggeplassen?

Husk å deklarere farlig avfall

Jeg håper jeg har klart å gi deg et lite innblikk i temaet farlig avfall. Det aller viktigste du må være klar over, er at alt farlig avfall skal klassifiseres og deklareres. Glem heller ikke at nye farlige avfallstyper oppdages stadig vekk. Hold deg oppdatert!

På nettsidene til Norsk Gjenvinning finner du informasjon om en mengde avfallstyper og håndtering av farlig avfall. Du kan også laste ned e-boken vår hvor du kan lese mer om temaet, eller sjekke ut denne nettsiden hvor vi har samlet mange vanlige spørsmål og svar om farlig avfall.

 

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

Dette blogginnlegget ble første gang publisert 24.5.2016. Innholdet er oppdatert.

Temaer: farlig avfall


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet kjemiingeniør og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i fem år for ALS. Renate er leder verdikjede farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all