Design av løsning for kildesortering i moderne kontorlandskap

Av Rune Jahnsen 04. juli 2017

Norsk_Gjenvinning_design-av-kildesorteringsløsning-på-kontorete.jpg

Er du klar for å øke kildesorteringen på kontoret? Og gjøre det innbydende samtidig? Les om hvordan du kan effektivisere sorteringsarbeidet, gi lokalene en ansiktsløftning og fremheve bedriftens miljøprofil – alt på en gang.

Fremhev bedriftens miljøprofil

Valg av farger, bilder og møbler sier gjerne noe om hvem dere er, eller hvordan dere ønsker å bli sett. På samme måte vil en kildesorteringsløsning vise hvilke verdier dere står for. Ved å integrere den i kontorlandskapet, kan dere fremheve bedriftens miljøprofil ytterligere, og kanskje være til inspirasjon for andre også.

Hva bør dere kildesortere?

Før dere starter opp planlegging og design av en kildesorteringsløsning, er det naturlig å fastslå hva som skal kildesorteres. På et kontor kan det være snakk om:

  • Kontorpapir
  • Dokumenter (Sensitiv informasjon bør makuleres)
  • Bølgepapp
  • Flasker(panteflasker)
  • Matavfall
  • Plast (Folieplast fra magasiner eller varer)
  • EE-avfall*(Små elektronisk, som PC, mobiltelefon, CD/DVD/video/MP3-spiller, kamera, tonerkassetter-/blekkpatroner med kretskort.
  • Batterier
  • Restavfall

Hvor skal kildesorteringen foregå?

Deretter må dere bestemmer dere for hvor det skal kildesorteres. Noe skal kanskje fortsatt sorteres på den enkeltes arbeidsplass, som f.eks. papir. Ønsker dere en felles stasjon i lokalene, i tilknytning til kjøkken- og kaffesone, eller skal det være et sentralt sted for hele bygget? All erfaring viser at sorteringen bør skje så nær brukeren som mulig, for å lykkes. Og nå kan vi begynne å snakke om design.

Design av løsning

I kontorlandskap handler det både om praktisk planløsning og utseende. Plassen dere har til rådighet legger rammer for videre valg. Med det som utgangspunkt bør dere tenke rekkefølge på avfallstypene basert på volum og hyppighet (hvor ofte avfallet oppstår), for at det skal bli så effektivt som mulig.

Ha fokus på at det skal være lett å kvitte seg med avfallet, samtidig som det ikke skal være enklest å velge beholderen for restavfall. Målet bør være størst mulig kildesorteringsgrad og brukervennlighet.

Les også: Er avfallsbeholderne skjemmende og stygge? Det trenger de ikke være!

Noe av avfallet vil sannsynligvis kreve mer plass enn annet, hvilket betyr at løsningen bør ha en miks av skap og skuffer, som skal passe inn i miljøet. Inviter gjerne en rådgiver fra avfallsleverandøren din på befaring. Eller send over bilder og skisser og få et forslag basert på det.

Hva slags farger har dere på vegger og møbler? Hvilket materiale ønsker dere i løsningen? Det finnes uendelig mange muligheter. Velg det som passer best inn både med tanke på interiør og brukernes smak hvis det er mulig. Erfaring viser at de fleste blir mer motivert til kildesortering hvis utstyret er innbydende, og som nevnt, lett tilgjengelig.

Sikkert kontor

Det snakkes en del om dataangrep, lekkasjer og utnyttelse av sensitiv informasjon på nett i disse dager. Selv om mye av det vi ser på som sensitivt blir lagret elektronisk, blir fremdeles mye skrevet ut på papir og ofte ender det i vanlig papiravfall. Veien derfra til å havne på avveie kan være kort. Mange glemmer dette når de utarbeider avfallsløsninger.

Min påstand er at de fleste bedrifter fortsatt trenger en løsning for makulering av dokumenter også. Egne låsbare beholdere for dette kan integreres i det øvrige interiøret. Det viser at dere tar sikkerhet på alvor. Dette kan du for øvrig lese mer om på websidene våre.

Rutinebeskrivelse

En god avfalls- og kildesorteringsløsning bør inkludere en rutinebeskrivelse, slik at det er god logistikk for avfallet ned til avfallsrom, alle bør kjenne til hvilke avfallstyper som gir positive verdier og hvilke avfallstyper som er kostnadsdrivende. Sett opp avfallsplan på informasjonsveggene og/eller lag folder til de ansatte om avfallsplanen for deres bedrift.

*Tonerkassetter som har elektroniske komponenter kastes som EE-avfall. De som ikke har det, kastes i restavfall.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

 

Temaer: kildesortering på kontor


Rune Jahnsen's photo

Av: Rune Jahnsen

Rune har jobbet i Norsk Gjenvinning siden 1994. Først som selger for avdeling Oslo og fra 1998 som Key Account Manager for konsernavtaler. Han jobber med utvikling av utstyr, merkeprogram og konsepter for våre kunder. Rune har ansvar for flere store nasjonale kunder og har lang erfaring med tilrettelegging av avfallsløsninger med høy gjenvinningsgrad.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all