Derfor er det smart å revidere avfallsløsningen

Av Morten Frøid 09. august 2022

Behov for en revisjon av avfallsløsningen oppstår med regelendringer og nye behov over tid.

Avfallsløsningen i bedriften bør sjekkes med jevne mellomrom. Nye typer avfall, regelendringer og andre forhold kan gjøre det både nødvendig og lønnsomt å foreta justeringer. Her ser vi nærmere på årsakene til at du bør ta en sjekk.

Når vurderte du bedriftens avfallsløsning sist? Det kan ha skjedd endringer som gjør det nødvendig med en revisjon. Endringer du kanskje ikke har ofret en tanke, men som kan ha stor betydning.

1. Mulighet for å redusere kostnader

Tallene følger du sannsynligvis godt med på, men det kan likevel være noe å hente her. Er det mulig å redusere andel restavfall for å få kostnadene ytterligere ned, eller kanskje gjøre noe med antall tømminger?

Økning eller nedgang i salg kan også medføre at utstyrsbehov og tømmefrekvens bør endres. Ta en grundig kikk på tallene!

Les også: Dette er driftslederens drømmesituasjon

2. Interne forhold 

Har det skjedd endringer på arbeidsplassen som gjør det nødvendig å endre rutiner i avfallshåndteringen? Kanskje har dere innført nye produkter som krever spesialbehandling eller fått nye ansatte som trenger opplæring i riktig bruk av utstyr.

Det hender også at rutiner bare sklir ut slik at oppgaver ikke blir utført som planlagt. Da kan det være behov for en påminnelse - eller en skikkelig oppstrammer hvis ting har sklidd veldig ut! 

Også HMS er nært knyttet til avfallshåndtering, slik at disse forholdene kan gi grunnlag for en revidering. Sjekk at sikkerheten blir godt nok ivaretatt med dagens løsning. 

Du bør også vurdere om løsningen fungerer ut fra de målsetningene bedriften har satt for miljø, som for eksempel kildesorteringsgrad eller trivsel på jobb. Spør deg selv følgende:

 • Er løsningen brukervennlig nok?
 • Fungerer rutinene?
 • Klarer vi å nå målene som er satt?
 • Er skilting og informasjon tilfredsstillende?

Tenk framover. Selv om dere er gode på kildesortering i dag, kan det fortsatt være et forbedringspotensial.

Les mer: Slik lykkes du med kildesorteringen 

3. Markedet

Samarbeidspartnere, samfunnet, økt forbrukermakt og ikke minst krav fra kunder er alle markedsmessige forhold som kan påvirke avfallshåndteringen og gjøre det nødvendig med endringer knyttet til forhold som:

 • miljøpåvirkning
 • sertifiseringer
 • tiltaksplaner  

4. Lov- og bransjekrav

Lover og forskrifter endres fra tid til annen. Sjekk at løsningen dere har i dag imøtekommer regelverket. Gå gjennom avtalen dere har med avfallsleverandøren:

 • Er det samsvar mellom dagens løsning og avtalen dere har?
 • Har leverandøren dere bruker i dag nødvendige godkjenninger i orden?

Husk å tenke helhetlig. Er du opptatt av compliance, holder det ikke bare at ting er på stell internt. Da må du også trekke inn øvrige samarbeidspartnere.

Les mer: Hvordan sikre compliance i avfallshåndteringen 

Lag en plan for revidering

Å revidere avfallsløsningen én gang er mye bedre enn aldri. Men det beste er å gjøre det jevnlig og ha det som en del av rutinene.

Lag gjerne en plan som tar hensyn til punktene ovenfor. Planen bør også inneholde frister for når og hvordan en slik revisjon eller gjennomgang skal foretas:

 • Hva bør vurderes? Er det utstyr/antall tømminger/kildesortering/rutiner?
 • Når passer det best med en slik revisjon? Er det tider på året som er roligere enn vanlig?
 • Hvordan bør den gjennomføres?
 • Hvilke ansatte er det naturlig å ha med på gjennomgangen?

Snakk med din leverandør av avfallsløsninger om bistand til gode rutiner. Relevent stoff finner du også under Grønt Ansvar, avfallsløsninger og på denne temasiden.

Last gjerne ned guiden vår også!
LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

 Denne artikkelen ble første gang publisert 17.1.2017, men har siden blitt oppdatert og revidert.

Temaer: avfallsløsninger, miljø, lovverk


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten er markedssjef i Norsk Gjenvinning. Han har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987, først som selvstendig næringsdrivende og senere med flere roller i Norsk Gjenvinning-konsernet siden 2000. Morten har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen.

Epost

Skriv en kommentar:

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all