4 gode grunner til å revidere avfallsløsningen

Av Morten Frøid 03. april 2018

Norsk-Gjenvinning_revisjon-av-avfallsløsning_foto_shutterstock_658086538.jpg

Når vurderte du bedriftens avfallsløsning sist? Det kan ha skjedd endringer som gjør det nødvendig med en revisjon. Endringer du kanskje ikke har ofret en tanke, men som kan ha stor betydning. Jeg gir deg fire gode grunner til hvorfor du bør ta en sjekk!

1. Mulighet for å redusere kostnader

Tallene følger du sannsynligvis godt med på, men det kan likevel være noe å hente her. Er det mulig å redusere andel restavfall for å få kostnadene ytterligere ned, eller kanskje gjøre noe med antall tømminger?

Økning eller nedgang i salg kan også medføre at utstyrsbehov og tømmefrekvens bør endres. Ta en grundig kikk på tallene!

Les også: Dette er driftslederens drømmesituasjon

2. Interne forhold 

Har det skjedd endringer på arbeidsplassen som gjør det nødvendig å endre rutiner i avfallshåndteringen? Kanskje har dere innført nye produkter som krever spesialbehandling, eller fått nye ansatte som trenger opplæring i riktig bruk av utstyr.

Det hender også at rutiner bare sklir ut slik at oppgaver ikke blir utført som planlagt. Da trengs det kanskje en påminnelse, eller hvis det har sklidd veldig ut - en skikkelig oppstrammer! 

Både HMS og miljø er nært knyttet til avfallshåndtering, og er også gode grunner til at revidering bør foretas. Sjekk at sikkerheten blir godt nok ivaretatt med dagens løsning. 

Du bør også vurdere om løsningen fungerer ut fra de målsetningene bedriften har satt for miljø, som for eksempel kildesorteringsgrad, eller kanskje trivsel på jobb.

 • Er løsningen brukervennlig nok?
 • Fungerer rutinene?
 • Klarer vi å nå målene som er satt?
 • Er skilting og informasjon tilfredsstillende?

Tenk framover. Selv om dere er gode på kildesortering i dag, kan det fortsatt være forbedringspotensial.

Les mer: Slik lykkes du med kildesorteringen 

3. Marked

Markedsmessige forhold påvirker også avfallshåndteringen. Økt forbrukermakt og krav fra kunder, samarbeidspartnere og samfunnet generelt, kan gjøre det nødvendig med endringer. 

 • Miljøpåvirkning
 • Sertifiseringer
 • Tiltaksplaner  

4. Lov- og bransjekrav

Lover og forskrifter endres jo fra tid til annen. Sjekk at løsningen dere har i dag imøtekommer regelverket. Hvis du ikke har oversikt over hvilke regler og krav som er relevante for dere kan regelhjelp.no være til god hjelp.

Gå gjennom avtalen dere har med avfallsleverandøren:

 • Er det samsvar mellom dagens løsning og avtalen dere har?
 • Har leverandøren dere bruker i dag nødvendige godkjenninger i orden?

Husk å tenke helhetlig. Er du opptatt av compliance, holder det ikke at ting er på stell internt. Da må du også trekke inn øvrige samarbeidspartnere. Ta en titt på blogginnlegget Hvordan sikre compliance i avfallshåndteringen hvis du vil lese mer om dette. 

Lag en plan for revidering

Å revidere avfallsløsningen én gang er mye bedre enn aldri. Men det beste er å gjøre det jevnlig, og ha det som en del av rutinene rett og slett.

Lag gjerne en plan som tar hensyn til punktene ovenfor. Planen bør også inneholde frister for når, og hvordan en slik revisjon eller gjennomgang skal foretas:

 • Hva bør vurderes? Er det utstyr/antall tømminger/kildesortering/rutiner?
 • Når passer det best for oss med en slik revisjon? Er det tider på året som er roligere enn vanlig?
 • Hvordan bør den gjennomføres?
 • Hvilke ansatte er det naturlig å ha med på gjennomgangen?

Optimaliseringsprogram

I Norsk Gjenvinning har vi utarbeidet et program med fokus på regelmessig utvikling og forbedring av eksisterende avfallsløsninger. Miljøsjekken, som programmet kalles, sikrer en årlig gjennomgang med fokus på krav fra myndigheter, bedriftens egne krav og målsetninger. I tillegg er det også en avstemming av forventninger til oss som samarbeidspartner.

Forhør deg gjerne med din avfallsleverandør om de har noe tilsvarende. Du kan lese mer om Grønt Ansvar® Miljøsjekken og avfallsløsninger på våre nettsider og på denne temasiden. Last gjerne ned guiden vår også!
LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

 Denne artikkelen ble første gang publisert 17.1.2017, men har siden blitt oppdatert og revidert.

Temaer: avfallsløsninger, miljø, lovverk


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten Frøid har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987. Først som selvstendig næringsdrivende og fra år 2000 med ulike roller i Norsk Gjenvinning-konsernet. Etter 2003 har han hatt stilling som markedsdirektør i konsernet. Han har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen på flere plan.

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

se alle