Culture eats strategy for breakfast

Av Ingrid Bjørdal 19. mars 2019

Norsk-Gjenvinning-kjerneverdier

Det sies at å bygge en sterk bedriftskultur tar år, men å rive den ned kan skje på timer og dager. For en virksomhet er kulturen, det vil si identiteten og hvordan ting gjøres i en virksomhet, avgjørende for om og hvordan man lykkes med å nå sine mål. Dette er en erkjennelse vi har hatt i Norsk Gjenvinning i flere år nå og er derfor vi har jobbet, og jobber, målrettet med å være bevisst hvilken kultur vi ønsker og hvordan vi skal utvikle den.

Kjerneverdier skal prege alt som gjøres

Å ha kjerneverdier er viktig både for egen bedriftskultur og for kundene. I Norsk Gjenvinning ønsker vi at du som kunde skal oppleve at våre verdier preger måten vi jobber på og hvem vi er. Vi har følgende fire kjerneverdier som skal prege oss i alt vi gjør:

  • Kremmerskap skal sikre at kunden står i fokus, at vi er resultatfokusert og vi tar vare på verdiene i virksomheten.
  • Proaktivitet skal sørge for innovasjon, forbedring og utvikling, at vi er handlekraftig og gjør det lille ekstra.
  • Ansvarlighet er selve grunnmuren i måten vi driver på, at vi tar kloke og langsiktige valg, bygger tillit og er gode rollemodeller.
  • Lagånd handler om at vi får til de beste resultatene om vi jobber sammen; både med våre kollegaer, kunder og samfunnet for øvrig.

Disse verdiene er en del av kulturen vår. Derfor kårer og feirer vi medarbeidere som er gode rollemodeller på nettopp dette – de blir våre NG-helter.

Gode rollemodeller som gjør den lille forskjellen

Sjåfør Bjørn-Arne Meisler er en slik NG-helt. Han har av både kollegaer og kunder blitt lovprist som en serviceinnstilt og proaktiv sjåfør, som gjør det lille ekstra, er ansvarlig og tenker helhetlig. Når det kombineres med positiv innstilling og godt humør, får du en medarbeider som alle setter pris på.

Divisjonsdirektør Egil Lorentzen, sjåfør Bjørn-Arne-Meisler og regionssjef Finn Egil Humlekjær.Divisjonsdirektør Egil Lorentzen, sjåfør Bjørn-Arne Meisler og regionssjef Finn Egil Humlekjær

Som kunde hos oss er det nettopp vår sterke kultur og dyktige medarbeidere som skal utgjøre den lille, men viktige forskjellen. Ledelsesguruen Peter Drucker er mannen bak det berømte uttrykket; «Culture eats strategy for breakfast».

Det betyr at bygger du ikke en sterk og konsistent kultur i tråd med strategien din, kan du glemme å få til endringer og utvikling av virksomheten. Derfor jakter vi hele tiden på NG-heltene våre som er gode rollemodeller og som gjør det lille ekstra – for at du som kunde skal oppleve god service og leveranse og at vi internt skaper arbeidsplasser hvor medarbeidere trives og gleder seg til å gå på jobb.

Vi vet samtidig at utvikling handler om kontinuerlig forbedring. Når vi deler våre verdier med deg, er det fordi vi ønsker at du skal kjenne dem igjen i ditt samarbeid med oss. Gjør du ikke det, så gi oss beskjed! Bruk din kontaktperson og gi gjerne både ris og ros. Gode rollemodeller tåler begge deler.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for dokumentasjon og rapportering av  avfallshåndtering


Ingrid Bjørdal's photo

Av: Ingrid Bjørdal

Ingrid Bjørdal er tidligere administrerende direktør i Norsk Makulering og tidligere direktør for compliance og organisasjonsutvikling i Norsk Gjenvinning. Ingrid begynte i NG i 2001 og har siden den gang hatt stillinger innen nedstrøm/logistikk, vært konserntrainee, HMSK-sjef for NG Industri. HR-sjef for konsernet fra 2007. Ingrid har en Bachelor of Science (BSc) fra Universitet i Oslo og Bergen, og en Master of Science (MSc) i Human Resource Management and Organisational Analysis fra King’s College i London. Hun har hatt flere verv i bransjen, og sitter bl.a. i forhandlingsutvalget på Miljøoverenskomsten og er oppnevnt av NHO som meddommer i arbeidsrettssaker i Oslo Tingrett.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all