Butikker og forhandleres plikter for mottak av EE-avfall og batterier

Av Charlotte Andresen 28. mai 2024

Forhandlere og butikkers plikter om EE-avfall

Batterier og EE-avfall håndteres og kastes ofte feil. For å gjøre det enklere for forbrukere å kaste dette på en forsvarlig måte, har norske myndigheter innført spesifikke krav og plikter for butikker og forhandlere som selger elektronikk og batterier. Her gir vi en oversikt over kravene og hva de innebærer for din bedrift.

Hva er EE-avfall?

EE-avfall er kasserte elektriske og elektroniske produkter som datamaskiner, mobiltelefoner og husholdningsapparater. Riktig håndtering av dette avfallet er avgjørende for å unngå miljøskader og helsefarer som kan oppstå ved feilaktig deponering og ulovlig eksport. 

Plikter for butikker og forhandlere

Miljødirektoratet har utarbeidet klare retningslinjer og krav for mottak og sikring av EE-avfall og batterier. Først og fremst er alle butikker og forhandlere pliktige til å ta imot avfall fra produkter de selger. Det betyr at butikker som for eksempel selger kaffemaskiner også skal kunne ta imot defekte kaffemaskiner. 

Utover det er dette hovedpunktene som butikker og forhandlere må følge: 

Informasjonsplikt 

  • Tydelig Informasjon: Butikker skal tydelig informere kundene om at batterier og EE-avfall ikke skal kastes sammen med annet avfall, og at de kan leveres tilbake gratis. Denne informasjonen må være lett tilgjengelig og godt synlig for kundene.

  • Plakater: Det skal være informasjonsplakater både ved mottakspunktet for EE-avfall og inne i butikken. Disse plakatene skal forklare at avfallet ikke kan fjernes uten skriftlig avtale med butikken og at overtredelser kan straffes. 

Mottakspunkt og sikring 

  • Sikker oppbevaring: EE-avfall må oppbevares på en måte som hindrer ulovlig henting og potensielle miljøskader. Dette inkluderer bruk av låste beholdere eller lignende sikkerhetsløsninger for avfall som kan inneholde personopplysninger. 

  • Sikring mot tyveri: Ingen kan hente EE-avfall fra mottakspunktet uten en skriftlig avtale med forhandleren, bortsett fra aktører som samler inn på vegne av godkjente returselskaper. 

Mottak fra næringskunder

For EE-avfall fra næringskunder er mottaket gratis kun dersom de kjøper tilsvarende produkter fra butikken. 

Skjerpede krav i 2023

I 2023 ble kravene til mottak av EE-avfall ytterligere skjerpet. Dette inkluderte presiseringer rundt forsvarlig oppbevaring og krav om skriftlig avtale for henting av avfallet. Disse tiltakene er ment å redusere risikoen for ulovlig eksport og sikre at avfallet håndteres på en forsvarlig måte. 

Les også: Hvordan skal bedriften håndtere EE-avfallet?

Ressurser og veiledning 

Miljødirektoratet tilbyr veiledning og plakater som kan brukes i butikken. Disse kan lastes ned fra direktoratets nettsider: 

Informasjonsplakat for kunder 

Informasjonsplakat for butikkansatte 

Ved å følge disse retningslinjene bidrar din butikk til en tryggere og mer bærekraftig håndtering av EE-avfall. Dette er ikke bare et ansvar, men også en viktig del av å ta vare på miljøet og helsen til kommende generasjoner. 

Temaer: avfallshåndtering, ee-avfall


Charlotte Andresen's photo

Av: Charlotte Andresen

Charlotte Andresen har jobbet i Norsk Gjenvinning siden 2012 og har i løpet av den tiden jobbet innenfor områder som jern og metaller, EE-avfall og ELV (vrakbiler). Fra 2015 til 2020 var hun avdelingsleder for Norsk Gjenvinning Metalls anlegg i Sarpsborg for mottak av jern og metaller. Fra våren 2019 har hun hatt fagansvaret for forretningsområdene EE-avfall og ELV, som innebærer operativ oppfølging internt i NG, hos returselskaper og kunder

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no

Siste innlegg

Temaer

See all