Bedre utnyttelse av avfall gir stort potensiale for byggebransjen

Av Thomas Mørch 29. mai 2018

Norsk-Gjenvinning_returtre_byggebransjen_materialgjenvinning

Det stilles økende krav til materialgjenvinning i byggebransjen. Samtidig ligger det store muligheter i å bruke resirkulert materialer og miljøvennlige alternativer i byggeprosesser. Hva er egentlig status når vi snart er halvveis inn i 2018? Begynner vi å nærme oss løsninger som gjør det mulig å utnytte byggavfallet bedre?

Vi har kommet langt med tanke på krav til energiforbruk i bygg. Fremover blir det derfor nødvendig å se på nye tiltak for å øke ressursutnyttelsen, og således bærekraft, ytterligere. Da vil gjenbruk og gjenvinning av byggematerialer være viktige bidragsytere. Og det er mye å ta av – trevirke, betong, gips og plast er noen av de fraksjonene som kan gi stor verdi for byggebransjen om vi finner gode materialgjenvinningsløsninger.   

2018 har så langt ikke bydd på de helt store nyhetene og revolusjonerende løsninger for materialgjenvinning. Men jeg vet at flere aktører jobber med nye løsninger. Det gjør vi i Norsk Gjenvinning også – blant annet innenfor gips, trevirke og andre mer generelle gjenbruksløsninger.

Materialgjenvinning av trevirke er vi faktisk i gang med. Returtre utgjør en stor avfallsfraksjon i Norge, men det finnes foreløpig ingen effektiv industriell løsning for å gjenvinne det her hjemme ennå – hvis man ser bort fra energigjenvinning (altså forbrenning – svakheten i dette er jo at man kun får utnyttet ressursen en gang).

I Storbritannia derimot, har de god erfaring med produksjon av sponplater med returtre som råstoff. Derfor har vi nylig inngått en samarbeidsavtale med et selskap i Skottland, hvor vi leverer råstoffet, og de produserer nye produkter, eksempelvis sponplater. For oss er det et viktig skritt i riktig retning mot en effektiv sirkulær økonomi. Dette kan du lese mer om på våre nettsider

For øvrig har jeg lært meg at når man jobber med innovasjon, må man være tålmodig for å finne de beste og mest industrielle løsningene. I tillegg må man holde øynene åpne for nye muligheter som dukker opp.

Innovasjon er en nødvendighet

Derfor tillater jeg meg å sende en forsiktig påminnelse - kall det gjerne en nudge - til dere i byggebransjen. Rekker dere å tenke på nye muligheter for å utnytte brukte ressurser innimellom alt som skjer i travle hverdager? Mange aktører er offensive og ambisiøse, og ser at de kan øke konkurransekraften gjennom en sirkulær utvikling. Samtidig så er det mange som går i motsatt retning – tid virker å bety alt, og man river ut nærmest alt og lar det gå i restavfallsstrømmen.

La meg understreke at jeg ikke mener å legge ansvaret på dere alene. Dette må vi få til sammen. Men vi må minne hverandre på det, for tiden går fort. Klarer vi 70 prosent materialgjenvinning fra byggavfall innen 2020? I dag er tallet ca. 50%.

Kravene som kommer fra myndighetene de nærmeste årene er ambisiøse, og vil kreve en vesentlig høyere gjenvinningsgrad enn det mange forholder seg til i dag.

Dette er krav som vil treffe oss som gjenvinningsaktører og dere som avfallsprodusenter. Mens vi så langt har hatt en «frivillig» mulighet til å ha en høy gjenvinnings- eller kildesorteringsgrad utover eksisterende krav på 60 prosent kildesorteringsgrad, vil vi i fremtiden måtte ha gode løsninger for å møte enda strengere krav.

Omdømme og konkurransefortrinn

De bedriftene som lykkes med å få til praktiske og klimavennlige gjenvinnings- og gjenbruksløsninger, vil utvilsomt få et stort konkurransefortrinn – og økt positivt omdømme. Når det er sagt, kan det komme mye godt ut av kildesortering alene også.

God kildesortering er en god start

At god kildesortering er bra for økonomien, er kjent for de fleste. Men at det i tillegg bidrar til økt kvalitet i neste ledd, blir mindre omtalt:

Jo renere avfallstyper vi mottar, jo bedre blir kvaliteten på råvarene vi kan produsere fra avfallet. God kildesortering gjør det selvsagt også enklere å gjenvinne, samtidig som byggeplassen blir ryddigere.

I påvente av en - eller forhåpentligvis flere – innovasjoner og gjennombrudd, inkludert resultater fra prosessene som allerede er i gang, er grundig kildesortering en god start.

Når stadig flere krever utslippsfrie byggeplasser, vil også optimal sortering av avfall og god logistikk på avfallsløsningen være viktige bidragsytere. På lik linje med høy andel prefabrikkerte byggematerialer som gjør at det oppstår mindre avfall.

Send meg gjerne noen ord hvis du har tanker og ideer om hvordan vi kan utnytte materialet vi kaster bedre! Og ikke minst, hvis du er nysgjerrig på hvordan vi kan hjelpe dere med å bruke en større andel resirkulerte råvarer i byggeprosjektene deres.

New call-to-action

 

Temaer: avfallsressurser, byggeplass


Thomas Mørch's photo

Av: Thomas Mørch

Thomas Mørch er direktør for Innovasjon, bærekraft & Compliance. Han er opptatt av å utvikle nye verdikjeder basert på avfallsbaserte råvarer – sirkulære forretningsmodeller. Det gjør også at han er på stadig jakt etter nye forretningsmuligheter, gjerne gjennom utradisjonelle samarbeidskonstellasjoner og nettverk. Han har bakgrunn fra finansbransjen, hvor han har jobbet med forretningsutvikling i Nordea Markets og med eiendomsinvesteringer i Realkapital Partners og RS Platou Real Estate. Thomas har studert sosialøkonomi ved The University of Manchester i England og har en master i internasjonal business fra Skema Business School i Frankrike.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all