Slik påvirkes miljøet av å praktisere bærekraft i industriell skala

Av Morten Frøid 28. november 2023

Søppeltømmer holder i en sort søppeldunk

Klima og bærekraft får stadig større fokus, og flere tilstandsrapporter beskriver en nedslående diagnose for kloden vår. Som samfunn må vi alle stille spørsmål om hvordan vi bruker de ressursene vi har. Mer systematisk gjenbruk i industriell skala har et stort potensial.

Rapporter fra FN forteller oss at dyrelivet på planeten er i ferd med å bli utryddet og at temperaturene øker, i en fart man aldri har sett før. Samtidig klima-streiker ungdommen på tvers av landegrenser. Dette tenker jeg gir oss to valg: Kapitulere eller brette opp ermene og tenke at dette skal vi løse.

I praksis handler det om sirkulærøkonomi og bedre utnyttelse av ressurser slik at de kan brukes om og om igjen. Jeg har stor tro på at næringslivet kan ta en lederrolle i å snu den negative utviklingen, gjennom målrettet samarbeid på tvers av bransjer og hånd i hånd med det offentlige.

Last ned gratis guide: Dokumentasjon og rapportering av avfallshåndtering

 

Informerte innkjøp og redusert klimafotavtrykk

Som forbrukere kan vi gjøre mye, men som næringslivsledere har vi enda større påvirkningskraft. Et bærekraftig levesett betyr å ha et bevisst forhold til avfallet vi genererer og ta ansvar gjennom å være en informert innkjøper. Makten vi har som innkjøpere bør brukes til å utfordre leverandører til å levere produkter med en høy materialgjenvinningsgrad, designet for gjenvinning. I tillegg bør vi alle se på eget klimafotavtrykk og jobbe for å redusere det, for eksempel gjennom å fremme fossilfri transport og optimaliserte kjøreruter.  

Ringvirkninger i industriell skala

Materialer som kan gjenbrukes reduserer klimaavtrykket og ressursbelastningen på jordkloden. I praksis kan konkrete tiltak føre til betydelige resultater:

  • Avfallsbransjen reduserer årlig norske klimagassutslipp med syv prosent.
  • Ett tonn gjenvunnet papir erstatter jomfruelige råvarer tilsvarende 17 trær og sparer 28 000 liter vann.
  • 65 tonn matavfall gir drivstoff til å kjøre en bil 16 250 km.
  • 25 tonn gjenvunnet plast erstatter 50 000 liter olje.

Disse eksemplene viser at det nytter å handle. Flere råvarer, som metaller og gips, er evig gjenvinnbare. Glass kan gjenvinnes til isolasjon eller nytt glass og trevirke til nye byggematerialer.

Norsk Gjenvinning heier på alle bærekraftstiltak, men tror aller mest på løsninger i industriell skala. Bygg og anlegg er en sektor med store materialstrømmer og er et godt eksempel på en bransje som i økende grad tar tak og ser muligheter for å øke bruken av gjenvunne materialer. Slik sikrer bransjen god materialgjenvinning av avfallet som genereres og at de bygger for fremtiden.

Les også: Bygg grønt omdømme med miljøvennlig avfallshåndtering

Bærekraft i Norsk Gjenvinning

Bærekraft er en integrert del av strategien i Norsk Gjenvinning og fundert på fire grunnpilarer:

  • sirkulærøkonomi
  • compliance
  • eget fotavtrykk
  • sosialt ansvar

 Vi støtter FNs bærekraftsmål og jobber spesielt mot følgende delmål:

11. Bærekraftige byer og samfunn
12. Ansvarlig forbruk og produksjon
13. Stoppe klimaendringene

Vi er stolte over å ha Summa Equity som eier. Selv har de banet vei i den private equity-bransjen ved å investere i selskaper som fokuserer på FNs bærekraftsmål. I tillegg utvikler de robuste, lønnsomme forretningsmodeller for å løse globale samfunnsproblemer. Med Summa Equity som eier har Norsk Gjenvinning støtten og ressursene til å være stadig mer fremoverlent og innovativ for å sikre bærekraftige løsninger for kundene våre – og for samfunnet.

Sist, men ikke minst er vi opptatt av kundedrevet innovasjon og anser det som et viktig virkemiddel for å kunne levere stadig bedre tjenester og løsninger til markedet. Vi mener avfallsbransjen er en sentral del av løsningen for å sikre bedre ressursutnyttelse og redusere klimautslipp. Men for å lykkes er vi helt avhengige av kunder som utfordrer oss og rammebetingelser som støtter oss på veien mot målet.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for dokumentasjon og rapportering av  avfallshåndtering

 

Dette blogginnlegget ble sist publisert 18. juni 2019 og er senere oppdatert. 

Temaer: avfall og innovasjon, klima, FNs bærekraftmål


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten er markedssjef i Norsk Gjenvinning. Han har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987, først som selvstendig næringsdrivende og senere med flere roller i Norsk Gjenvinning-konsernet siden 2000. Morten har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all