Bærekraft i praksis

Av Hans Fredrik Wittusen 18. juni 2019

Norsk-Gjenvinning-Bærekraft-i-praksis_ShwyPe0l.jpeg

Bærekraft får stadig større fokus, og klima er på alles lepper. I den senere tid har det blitt presentert mange viktige tilstandsrapporter som beskriver en nedslående diagnose for kloden vår. Den siste rapporten fra FN forteller oss at dyrelivet på planeten er i ferd med å bli utryddet, i en fart man aldri har sett før. Ungdommen klima-streiker, og vi må alle stille spørsmålstegn til hvordan vi som samfunn bruker opp de ressursene vi har og setter liv og utvikling på jorden i fare.

Dette tenker jeg gir oss to valg; enten kapitulere, eller brette opp ermene og tenke at dette skal vi løse. Det handler om sirkulærøkonomi og bedre utnyttelse av ressurser slik at de kan brukes om og om igjen. Jeg har stor tro på at næringslivet kan ta en lederrolle i å snu den negative utviklingen, gjennom målrettet samarbeid på tvers av bransjer og hånd i hånd med det offentlige.

Innkjøp og fotavtrykk

Som forbrukere kan vi gjøre mye, men som nærinsglivsledere har vi enda mer påvirkningskraft. Vi må ha et bevisst forhold til avfallet vi genererer, og ta ansvar gjennom å være en informert innkjøper. Som innkjøper har vi en makt som bør brukes til å utfordre leverandører til å levere produkter med en høy materialgjenvinningsgrad og som er designet for gjenvinning. Og i tillegg bør vi alle se på klimafotavtrykket vårt og jobbe for å redusere det, for eksempel gjennom å fremme fossilfri transport og optimaliserte kjøreruter.  

Industriell skala

Materialer som kan brukes på nytt reduserer klimaavtrykket og ressursbelastningen på jordkloden. Avfallsbransjen reduserer årlig norske klimagassutslipp med 7 prosent. Gjenvinner du 1 tonn papir erstatter du jomfruelige råvarer tilsvarende 17 trær og sparer 28 000 liter vann. 65 tonn matavfall gir drivstoff til å kjøre en bil 16 250 km, og 25 tonn gjenvunnet plast erstatter 50 000 liter olje. Dette viser at det nytter. Flere råvarer, som metaller og gips, er evig gjenvinnbart. Glass kan gjenvinnes til isolasjon eller nytt glass og trevirke til nye byggematerialer.

Vi i NG heier på alle bærekraftstiltak, men tror aller mest på løsninger i en industriell skala. Bygg og anlegg er en sektor med store materialstrømmer og er et godt eksempel på en bransje som i økende grad tar tak og ser muligheter for å øke bruken av gjenvunne materialer og sikre god materialgjenvinning av avfallet som genereres - slik at de bygger for fremtiden.

Bærekraft i Norsk Gjenvinning

Bærekraft er en integrert del av strategien i Norsk Gjenvinning og er fundert på fire grunnpilarer:

  • Sirkulærøkonomi
  • Compliance
  • eget fotavtrykk
  • sosialt ansvar

 Vi støtter FNs Bærekraftsmål og jobber spesielt mot disse målene

  • 11: Bærekraftige byer og samfunn
  • 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
  • 13: Stoppe klimaendringene

Vi er stolte over å ha Summa Equity som eier. Selv har de banet vei i private equity-bransjen ved å investere i selskaper som fokuserer på FNs Bærekraftsmål og utvikler robuste, lønnsomme forretningsmodeller for å løse globale samfunnsproblemer. Med Summa Equity som eier har Norsk Gjenvinning støtten og ressursene til å være stadig mer fremoverlent og innovativ for å sikre bærekraftige løsninger for kundene våre – og for samfunnet.

I Norsk Gjenvinning er vi opptatt av kundedrevet innovasjon, som et viktig virkemiddel for at vi skal kunne levere stadig bedre tjenester og løsninger til markedet. Vi mener avfallsbransjen er en sentral del av løsningen for å sikre bedre ressursutnyttelse og redusere klimautslipp. Men vi klarer det ikke alene og er helt avhengige av kunder som utfordrer oss og rammebetingelser som støtter oss på veien mot målet.

Link til Bærekraftsrapporten

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for dokumentasjon og rapportering av  avfallshåndtering

Temaer: gjenvinning, avfall og innovasjon, klima, FNs bærekraftmål


Hans Fredrik Wittusen's photo

Av: Hans Fredrik Wittusen

Hans Fredrik Wittusen (født 1974) begynte i Norsk Gjenvinning i 2012. Han kom da fra Creo Advisors hvor han var partner i ti år. Før det jobbet han fire år i McKinsey & Co. Wittusen er utdannet Bachelor of Arts (B.A.), Economics and International Relations fra Brown University.

Epost

Skriv en kommentar:

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all