Avfallshåndtering på byggeplassen: Slik kan du komme i gang med BREEAM

Av Jørn Frydenlund 25. september 2018

Norsk-Gjenvinning_breeam_avfallshåndtering-på-byggeplass_IMG_4089

Norsk lovverk setter en del krav til hvordan avfall på byggeplasser skal håndteres. Ønsker du å strekke deg enda litt lenger når det gjelder bærekraft og effektiv ressursutnyttelse, kan BREEAM være neste steg. Her er en innføring.

Hva er BREEAM?

BREEAM eller BREEAM-NOR som er en fornorsket utgave, går for å være det ledende norske verktøyet for miljøklassifisering av bygg. Det brukes for å måle et ferdig byggs bærekraftige egenskaper. Det kan også brukes under bygging for å sikre at prosessen utføres i henhold til gjeldende lovverk - ofte med skjerpede miljøkrav. Klassifiseringen omfatter ti områder, og et av dem er avfallshåndtering.

Alle områdene er delt i fem nivåer: Pass, good, very good, excellent og outstanding. Innenfor hvert område er det mulig å oppnå et visst antall poeng.

Det er autoriserte revisorer som er utdannet, godkjent og lisensiert av NGBC som setter poeng etter gitte standarder og utfører sertifiseringen.

Hva er målet med Breeam i avfallshåndteringen?

Målet med avfallskomponenten i Breeam er å effektivisere ressursbruk og sikre god håndtering av avfallet på byggeplassen. Det handler om å

 • redusere mengder restavfall
 • kildesortere der det er mulig
 • gjenbruke det som er egnet
 • resirkulere i størst mulig grad
 • fremme innovasjon i byggebransjen

Slik oppnår du poeng

I kategorien avfallshåndtering på byggeplassen er det mulig å oppnå totalt 6 eller 7 poeng, samt et innovasjonspoeng.

Ressurseffektivitet på byggeplassen

Det først poenget gis for effektiv utnyttelse av avfallsressursene på byggeplassen. Det innebærer også at det er etablert gode rutiner, både for kildesortering og rapportering. Avfallsplanen er et godt - og nødvendig - hjelpemiddel for å innfri kravene:

 • Det skal settes hensiktsmessige mål for mengder av farlig og ikke farlig avfall som er generert på byggeplassen.
 • Det finnes rutiner for å redusere FA og ikke FA i tråd med målene.
 • Mengden avfall som genereres på tomten blir målt. Målene skal gjennomgås jevnlig.
 • Prosjekteringsteam/byggeplassansvarlig har utnevnt en person med ansvar for å gjennomføre punktene over.
 • Mengden avfall generert per m² (brutto gulvareal) skal rapporteres.
 • Det er etablert rutiner for sortering, ombruk og gjenvinning av byggavfall i minst fem definerte avfallsgrupper.
 • Ved eksisterende bygg på tomten, skal det gjennomføres en forstudie for å maksimere rehabilitering/gjenbruk og/eller gjenvinning.

Økning av ombruk og gjenvinningsgrad på byggeplassen

Her gis det ytterligere et poeng hvis minst 75 prosent (etter vekt) av byggavfallet sorteres på byggeplassen. Klarer dere minst 85 prosent, får dere to poeng. 

Innovasjonspoeng

De som oppnår en avfallssortering på 90 prosent, få i tillegg et ekstra innovasjonspoeng.

Å komme i gang

Jeg anbefaler deg å ta kontakt med en avfallsaktør allerede på planleggingsstadiet av prosjektet. Da kan du få god hjelp til å finne løsninger for optimal kildesortering og effektiv avfallshåndtering i alle byggfasene, og ikke minst utarbeide en avfallsplan som du kan følge opp underveis. Du må også kontakte en BREEAM-NOR revisor som kan registrere prosjektet.

Ta gjerne en titt på blogginnlegget Slik planlegger du avfallsløsningen på byggeplassen. Her finner du tips til blant annet utarbeiding av avfallsplan og hvordan du beregner avfallsmengder. Gode råd finner du også i veilederen NGBC har utarbeidet: Hvordan planlegge for mindre avfall.

Breeam-sertifiseringen krever grundig dokumentasjon som blant annet bekrefter avfallsprosedyrer, mål og avvik. Det er derfor viktig å samarbeide med en avfallsleverandør som kan gi dere den dokumentasjonen dere trenger.

I den tekniske manualen BREEAM-NOR-2016 finner du all informasjon om poeng og kriterier. Du finner også utfyllende informasjon i presentasjonen du kan laste ned gratis nedenfor. Den er også godt egnet for å gi andre en innføring i BREEAM og avfallshåndtering.

New call-to-action

 

Temaer: avfallsløsninger på byggeplass, Breeam


Jørn Frydenlund's photo

Av: Jørn Frydenlund

Jørn Frydenlund er leder for bygg og anlegg i Norsk Gjenvinning. Han har jobbet med oppfølging og rådgivning mot bygg- og anleggsbransjen i over 20 år, og har lang erfaring med utvikling av avfallsløsninger på dette området.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all