Avfallshåndtering: Hvordan planlegge for utstyr på byggeplassen?

Av Jørn Frydenlund 23. oktober 2018

Norsk-Gjenvinning_Slik-planlegger-du-utstyr-for-avfallshåndtering-på-byggeplassen

For å velge rett oppsamlingsutstyr for avfallet på byggeplassen, er det viktig å kjenne til sorteringskrav og type prosjekt. Er det snakk om riving, rehabilitering eller nybygg? Plassen du har til rådighet har også har stor betydning. Få med deg noen enkle tips i dette blogginnlegget!

Kildesorteringskrav på byggeplassen

Myndighetenes krav til kildesorteringsgrad på byggeplass er minimum 60%. I tillegg kommer krav til avfallsplan hvis

  • bruttoareal på nybygg er større enn 300 m²
  • bruttoareal ved rehabilitering/riving er større enn 100 m²
  • total avfallsmengde overskrider 10 tonn

Både avfallsplan og kildesorteringskrav vil være styrende for hvilke fraksjoner som skal sorteres. Det igjen bestemmer hva slags utstyr man skal ha, og når utstyret må være på plass.

Nybygg, riving eller rehabilitering?

Ved nybygg er det en fordel at man har en klar framdriftsplan med forskjellige tidspunkt for ulike avfallstyper. Det gjør at samme sted kan brukes til forskjellige oppsamlingsutstyr. Under riving eller rehabilitering, derimot, vil mye avfall oppstå samtidig. Det stiller større krav til plass hvis man skal sortere bra. Du kan lese mer om hva du bør tenke på rundt de forskjellige fasene i blogginnlegget Hvordan lykkes med kildesortering på byggeplassen.

God miks av containere og beholdere gir mulighet for høy kildesorteringsgrad

Med utgangspunkt i avfallsplanen og oversikt over avfallsfraksjoner som oppstår, gjelder det å finne den beste sammensetningen av oppsamlingsutstyr. Ved å ha containere og beholdere i forskjellige størrelser, blir avfallsløsningen både fleksibel og mer brukervennlig.

På steder hvor avfall skal fraktes gjennom døråpninger eller heiser, vil beholdere være smart. De kan trilles rundt og plasseres i portrom og andre mindre steder, spesielt i sentrumsområder. Under rehabiliteringen av Hotel Bristol for eksempel, ble et stort antall beholdere benyttet. Disse ble hentet med flatvogn til bestemte tidspunkt, og erstattet med nye kontinuerlig. Med mange beholdere, blir det også mulig å sortere et stort antall avfallsfraksjoner.

Sekker for forskjellige avfallsfraksjoner er også et godt alternativ der det er sparsomt med plass. Og da helst transparente, slik at det er synlig hva sekkene inneholder. Slik blir det enklere å oppdage hvis noen har feilsortert avfall.

Åpent eller lukket oppsamlingsutstyr?

Dette er også en viktig vurdering, men hva som er best, vil variere i hvert enkelt tilfelle. Generelt er det lurt å ha papp og treverk i lukkede containere for å unngå vann, og dermed tyngre vekt og ekstra avfallskostnader. Et annet poeng med å oppbevare papp lukket, er å unngå at det blir tilsølt. Ren papp gir positivt verdi ved levering. Gips bør absolutt oppbevares lukket, da det blir både vanskelig å ha med å gjøre – og veldig tungt - når det blir inntrukket med vann.

Lukkede containere beskytter også materialene slik at kvaliteten ved gjenvinning blir bedre. Når containeren har lokk, blir det dessuten vanskeligere å bare kaste ting uten å ha tenkt seg om. Og å tenke seg om kan en jo ofte være tjent med, eller hva?

Er det nybygg bør en kunne klare seg med mindre og lukkede containere, så sant prosjektet ikke er veldig stort. Alle byggeplasser bør ha som mål at det oppstår så lite avfall som mulig og med økt bruk av prefabrikkerte elementer, er det stadig mindre avfall som oppstår på byggeplass.

Ved riving og rehabilitering, derimot, hvor det kanskje er mye treverk i ukurante størrelser og lengder, kan åpen container være fornuftig.

Les også: Avfallshåndtering på byggeplassen - 5 ting du må tenke på

Komprimatorer

I større boligprosjekt hvor det genereres mye plast, papp og papir, spesielt i innredningsfasen, vil også leie av komprimatorer være aktuelt. Det vil bidra til færre transporter, og dermed også være bedre for miljøet. En annen fordel med komprimatorer, er at det gjør håndteringsjobben enklere. Den som har prøvd å kaste papp, vet at det av og til kan være både uhåndterlig og vanskelig å kaste det på en slik måte at containerplassen utnyttes godt.

Spesielle oppbevaringskrav for farlig avfall og EE-avfall

For farlig avfall gjelder krav til låst lagring. Veldig mange byggeplasser velger i dag Miljøsafe. Dette er låsbare skap som finnes i ulike størrelser og med spesialtilpasset innredning.

Husk også at EE-avfall krever eget oppsamlingsutstyr sortert på kabler, pærer og lysrør og armatur for seg. Pass på at små og store ting blir holdt fra hverandre for å redusere sjansen for at noe blir knust.

Les mer: Håndtering av farlig avfall på byggeplassen

Avfallsminimering: Først og fremst byggherrens og arkitektens ansvar å planlegge godt?

Riktig utstyrsvalg betyr mye for en god avfallshåndtering. Og vi bistår gjerne med råd, både når det gjelder utstyr og tips for avfallsminimering. Vi leier velvillig ut mye utstyr også! Men i et miljøperspektiv og for å kunne tilby kunder så rimelige løsninger som mulig, er jo det beste at avfall ikke oppstår og at utstyrsbehovet blir lite.

Avslutningsvis vil jeg derfor trekke fram hvilket ansvar byggherre og arkitekter har i denne sammenhengen. For når det kommer til avfallsminimering ligger en stor del av ansvaret hos disse. Gjennom anbudsutforming og krav til underentreprenører og ved at det ikke skjer uforutsette endringer underveis. Eksempelvis vil ukurante vindustyper kreve mye emballasje. Underentreprenører som ikke er godt nok opplært i hva de skal tenke på ved innkjøp - som å sørge for avtaler om at paller tas i retur – kan ubevisst bidra til unødig avfall. Det samme gjelder planendringer som gjør at nye materialer som allerede er brukt, må fjernes og erstattes med noe annet.

Som du ser, krever god planlegging av utstyr og avfallsminimering at avfallshåndteringen er med i tankeprosessen fra start og fram til avfallet havner på godkjent mottak. Spør oss gjerne om råd – hele veien!

New call-to-action

Temaer: avfallshåndtering på byggeplass


Jørn Frydenlund's photo

Av: Jørn Frydenlund

Jørn Frydenlund er leder for bygg og anlegg i Norsk Gjenvinning. Han har jobbet med oppfølging og rådgivning mot bygg- og anleggsbransjen i over 20 år, og har lang erfaring med utvikling av avfallsløsninger på dette området.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all