Avfallshåndtering: KFK i isolasjon skaper fremdeles problemer

Av Renate Heder 19. oktober 2021

Norsk-Gjenvinning_KFK-gasser_isolasjon_farlig-avfall_foto_shutterstock_203882593

KFK skaper stadig problemer, snart 25 år etter at forbudet mot slike ozonhemmende gasser ble innført. Konsekvensen er ofte kostbart merarbeid med avfallshåndteringen. Hva er årsaken til det?

KFK-gasser har en svært negativ påvirkning på ozonlaget og miljøet. Slike gasser har ikke vært tillatt brukt siden tidenes kanskje mest effektfulle miljøavtale - Montreal-avtalen - ble inngått i 1987.

MEN: I det norske avfallsmarkedet finnes KFK fortsatt i mye av isolasjonsmaterialet som ble produsert i perioden 1960 - 2002. Typiske eksempler på artikler som skaper utfordringer i dag, er:

  • gamle garasjeporter
  • kjølevegger
  • ren isolasjon
  • pur-skum
  • lecablokker

Årsaken er både at dette ofte blir levert inn som restavfall og at det mangler gode nedstrømsløsninger for å håndtere avfallet videre.

Last ned: Bedriftens guide for farlig avfall.

Isolasjon med KFK skal klassifiseres som farlig avfall

Disse utfordringene skaper trøbbel, både med tanke på håndtering og kostnader. Som et seriøst gjenvinningsselskap er Norsk Gjenvinning pålagt å ha mottakskontroll, og vi må sørge for at alt farlig avfall blir korrekt håndtert.

Hvis dokumentasjon mangler, må våre mottakskontrollører klassifisere det som farlig avfall. Noe som igjen betyr at avfallet må analyseres, avvik må meldes og tilbakemeldinger sendes til kunde. Kostnader som i utgangspunktet kunne vært avklarte og forutsigbare, øker.

Jeg regner med at du ser hvor det bærer? Ekstra arbeid, unødige diskusjoner, misfornøyde kunder og samarbeidspartnere.

Problemet er mulig å unngå, og her er en liten påminnelse:

Alle isolasjonsmaterialer som inneholder 0,1 prosent (tilsvarende 1000 mg/kg) eller mer av KFK og HKFK, er farlig avfall og skal deklareres og leveres i henhold til avfallsforskriften kapittel 11.

Avklaring på forhånd skaper mer forutsigbarhet

Jobber du med riving og rehabiliteringsprosjekt og er usikker på hva som skal leveres av farlig avfall, vil et gjenvinningsselskap bistå med råd og veiledning underveis for å unngå overraskelser den dagen avfallet skal leveres inn.

Jeg vil tro at både du og virksomheten din er opptatt av miljøet, og foretrekker forutsigbarhet og problemfrie arbeidsprosesser.

I den forbindelse kan det være nyttig å kjenne litt til utfordringene knyttet til den videre håndteringen av KFK.

KFK ligger dårlig an i konkurransen

I Norge er det ikke tillatt å bearbeide dette isolasjonsmaterialet uten særskilt tillatelse. Fram til nå har den mest brukte behandlingen av avfall med dette isolasjonsmaterialet vært forbrenning i godkjente høytemperatursanlegg.

I tillegg til at KFK brenner dårlig og at gode nedstrømsløsninger fortsatt mangler, er problemet i dag at markedet har et overskudd av farlig avfall til forbrenning. Og i konkurransen med å få plass i forbrenningsovnen, for å si det litt enkelt, kommer KFK svært dårlig ut. Dette har forårsaket økte priser. 

Jeg håper denne artikkelen har vært oppklarende og at den kan bidra til økt forståelse for utfordringene knyttet til håndtering av isolasjon med KFK. Og igjen: Spør oss gjerne om råd - jo før, jo bedre. Det er det beste for miljøet, for deg som kunde – og for oss.

PS! Mange fjerner metallet fra isolasjonen før det leveres inn. Ikke gjør det. På den måten frigjøres nemlig miljøgiftene ut i naturen.

Vil du vite mer om farlig avfall? Besøk temasiden vår eller last ned guiden nedenfor!

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

Temaer: farlig avfall, miljø, avfallsdeklarering, isolasjon med KFK


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet kjemiingeniør og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i fem år for ALS. Renate er leder verdikjede farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all