Avfallsforskriften: Kildesortering av emballert matavfall

Av Eirik Hvamstad 21. november 2023

Kjøttpålegg i plastemballasje.

Dagligvare, restauranter og kantiner har ventet på en avklaring om hvordan plastpakket matavfall skal kastes på riktig måte, i tråd med endringene i avfallsforskriften. I høst kom myndighetene med sin veileder som gir en del svar.

Endringene i avfallsforskriften fra 2023 innebærer strengere krav til kildesortering av matavfall, plastavfall og park- og hageavfall for næringsliv og kommuner.

Formålet er gradvis å øke materialgjenvinning av mat- og plastavfall. Ikke engang den halve brødskiva til overs fra matpakka hører hjemme i restavfallet.Se her for en sjekkliste og mer informasjon om endringene i avfallsforskriften.

 

Ventet på avklaring om avfallsforskriften

Imidlertid skal vi ha fokus på de større mengdene med mat og plast, og dette berører i første rekke dagligvarebransjen og storkjøkken i restauranter og kantiner.

Selv om «den nye» avfallsforskriften har vært gjeldende i snart ett år, har ikke alle detaljer vært avklart før høsten 2023. De første signalene fra myndighetene gikk ut på at mat og plast skal sorteres ved kilden.

En praktisk utfordring for aktører som dagligvarebutikkene, er å separere innhold og emballasje, for eksempel plastpakket skinkepålegg som er utgått på dato.

Dagligvarebransjen har hatt en tett dialog med myndighetene om hvor arbeids- og kostnadskrevende slike prosesser vil være.

Les mer: Strengere krav til kildesortering

 

Veileder om kildesortering av mat og plast

Nå har Miljødirektoratet kommet med en veileder som tar for seg blant annet dette spørsmålet.

Her er et utdrag:

«Matavfall skal kildesorteres. Det innebærer at matavfall må sorteres ut fra annet avfall, herunder emballasjen. Dette må gjøres der avfallet oppstår.»

Konsekvensen er at aktører som dagligvarebutikker må finne en løsning for å skille plastemballasje fra matvare og kildesortere dem før avfallet blir hentet og transportert til avfallsmottaket.

Det er i tråd med det opprinnelige formålet med endringene i forskriften, men kravene blir noe annet i praksis:

«Så langt som mulig bør det unngås at emballerte matvarer ender som avfall, slik at ressursene kan utnyttes best mulig. Der dette likevel skjer, kan det være tilfeller hvor det er hensiktsmessig å bruke en annen utsorteringsløsning enn kildesortering.»

Så du denne? Mer avfall, økt kildesortering - og lavere kostnader

 

Krevende kildesortering gir fritak

Myndighetene kommer dermed ikke til å håndheve et krav om avemballering, i første omgang. I stedet må en dagligvarebutikk sørge for at det emballerte matavfallet leveres til biogassanlegg som kan fjerne emballasjen.

Her kvernes mat og plast, og det meste av plasten skilles ut før maten går til gassproduksjon.

Oppdatert januar 2024: Den 15. desember 2023 publiserte Miljødirektoratet en artikkel der de anbefaler å skrote påbudet om kildesortering av matavfall og heller følge dagens praksis.

Konkret anbefaler direktoratet at «emballert matavfall som oppstår hos virksomheter kan utsorteres på annen måte enn ved kildesortering dersom avfallet ut fra en avveining av miljøhensyn, økonomiske forhold eller beste tilgjengelig teknikk ikke kan kildesorteres.»

Dersom Klima- og miljødepartementet godkjenner disse anbefalingene, vil kravet om avemballering og kildesortering av matavfall bli betydelig mindre krevende for bedrifter.

Avfallsforskriften:  Sjekkliste og mer informasjon for bedrifter

Temaer: Materialgjenvinning, Avfallsforskriften, Kildesortering


Eirik Hvamstad's photo

Av: Eirik Hvamstad

Eirik er leder for varestrømsanalyse, med et særlig ansvar for prosjekter og analyser som strekker seg gjennom hele verdikjeden til Norsk Gjenvinning. Han har erfaring fra Schibsted-konsernet og har tidligere jobbet både som konsulent og revisor i Deloitte.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no

Siste innlegg

Temaer

See all