Ahlsell Norge: Mer avfall, økt kildesortering - og lavere kostnader

Av Morten Frøid 31. oktober 2023

Porter i bygningsfasade inn til avfallsrom med containere.

Solid vekst gir større omsetning, men fører også til mer avfallsproduksjon. I samarbeid med Norsk Gjenvinning om spesialtilpasset utstyr og stadig bedre analyseverktøy, kan Ahlsell Norge notere seg bedre kildesortering og reduserte kostnader.

Grossisten Ahlsell Norge leverer produkter og tjenester til proffmarkedet innen VVS, VA, elektro, verktøy og verneutstyr fra 45 butikker landet rundt. Hvert døgn ruller det et stort antall semitrailere ut fra hovedlageret, til forhandlere og byggeplasser. Denne aktiviteten genererer nærmere 3700 tonn med avfall i året, og dette må håndteres på riktig måte.

– Norsk Gjenvinning er markedsledende på analyse og gjør det lett for oss å ha kontroll på omfanget av ulike avfallstyper. Vi har faktisk redusert kostnadene på dette området, i en periode der alle andre kostnader har økt, sier administrasjonssjef Jonas Ebbestad hos Ahlsell Norge.

Effektive og miljøriktige avfallsløsninger

 

Ahlsell Norges avfallssituasjon

Ahlsell driver i en spesiell bransje, der aktører tilbyr håndverksbedrifter å kaste avfallet hos dem når de handler i utstyrsbutikken. Derfor må Ahlsell Norges butikksjefer sørge for forsvarlig håndtering av mer enn 2500 tonn næringsavfall i løpet av året.

Eksempler på avfallstyper er

 • betong
 • papp
 • gips
 • kjemikalier
 • EE-avfall
 • porselen

– Næringsavfall er ikke det rimeligste man leverer på avfallsmottakene, så det er avgjørende for Ahlsell å ha kontroll på mengder, kildesortering og tømmerutiner, sier Jan Christian Frey, salgssjef for butikkene.

I tillegg produserer virksomheten rundt en tredel av sitt avfall ved hovedlageret i Oslo. Her ble de ulike fraksjonene lagt i romslige og ganske kostbare komprimatorer, med tømming på faste dager.

Les og se video: Ekstrem kildesortering på Bislett

 

Avfallsrevisjon startet med BREEAM

I 2021 startet en prosess med å samlokalisere hovedkontoret med den største butikken, i Oslo, og dette krevde ombygging av lokalene. Standarden skulle være i tråd med BREEAM NOR Excellent miljøstandard, noe som ble en brekkstang for å ta tak i metoder og rutiner for avfallshåndteringen.

– BREEAM NOR Excellent miljøstandard forutsetter avfallshåndtering innendørs. I prosjekteringsfasen oppdaget vi at stålkonstruksjonen la begrensninger på hvor brede porter vi kunne installere. Det førte til at vi måtte tenke utenfor boksen for å etablere tilpassede porter for de fem avfallsfraksjonene som skal tømmes. Innspill og dialog med Norsk Gjenvinning var avgjørende for at vi landet på en god løsning, sier Jonas Ebbestad.

Ahlsell Norge legger stor vekt på bærekraft i sin drift, og tilfredsstillende løsninger bare måtte på plass. Parallelt var det behov for bedre kontroll på den omfattende avfallshåndteringen ute i butikkene.

To personer i butikklokaler hos Ahlsell.

Tar bærekraftsutfordringen: Jan Christian Frey (t.v.) og Jonas Ebbestad, Ahlsell Norge.

 

Norsk Gjenvinning analyserte avfallsstrømmer, rutiner og utstyr

– Det hele begynte med at jeg sa til Rune at vi skal bygge BREEAM Excellent, noe han hadde vært med på før. Så Norsk Gjenvinning har vært med i hele prosessen, med tegninger og detaljer helt ned på hvor stikkontakten for komprimatoren skal stå for at ting skal være mest mulig hensiktsmessig, sier Ebbestad

Rune har etternavn Jahnsen og er blant Norsk Gjenvinning eksperter på å analysere virksomheters behov og få på plass riktig utstyr til lavest mulig kostnad og med høyest mulig andel kildesortering. Han gikk i gang med et omfattende arbeid med kartlegging og analyse, både ved hovedkontoret og i butikkene.

– Ved hjelp av vårt Power BI-baserte analyseverktøy gikk vi inn og analyserte alle lokasjonene for å avdekke hvor de hadde utfordringer og hva de kunne forbedre seg på, forklarer Jahnsen. Dette inkluderte:

 • kildesorteringsgrad
 • snittvekt pr. tømming for de ulike utstyrstypene
 • hvordan det ga seg utslag i kostnad pr. kg.

Arbeidet omfattet møter med hver butikksjef, som ble fulgt opp med innsikt i analyseresultatene og nødvendige tiltak. Alt blir løpende fulgt opp av butikksjefen i samarbeid med Norsk Gjenvinnings kundekontakt.

 

Portrettbilde av mann foran pc-skjermer. Rune Jahnsen, Norsk Gjenvinning.

Analyse: Rune Jahnsen er spesialist på analyser av avfallshåndtering hos Norsk Gjenvinning.

 

Avfallskartlegging ga konkrete resultater

Resultatene av dette arbeidet er tydelige: Andelen restavfall er redusert på grunn av mer kildesortering. Her har det nye nasjonale merkeprogrammet vært til god hjelp.

– Analysene avdekker hva slags mengder ulike avfallstyper virksomheten får når man kildesorterer riktig og reduserer andelen restavfall. Dette handler om å beregne riktig utstyr ut fra antall fraksjoner og mengden avfall. Dette gir umiddelbar effekt på kostnadene, sier Rune.

Riktig utstyr i dette tilfellet var å bytte ut store komprimatorer med fast henting, til mindre containere som tømmes ved behov. Containerne er utstyrt med en QR-kode som driftssjef ved hovedlageret og butikksjefene rundt om skanner inn på en egen app for å bestille tømming.

Jan Christian Frey jobbet inntil nylig som butikksjef ved Ahlsells største butikk i Oslo og har gode erfaringer med denne løsningen.

– Å bestille tømming på denne måten er enkelt. Skanningen genererer en henting, som ofte skjer samme dag. Den løsningen er fantastisk, mener han.

De mindre containerne må tømmes oftere, men leiekosten er såpass mye lavere at totalkostnaden reduseres med femsifrede beløp på årsbasis.

– Jonas og jeg gikk gjennom det hele med analyseverktøyet og kunne avdekke hvor Ahlsell «kastet bort pengene sine». Dette kjennetegner måten vi jobber på i slike saker: Målet er å gjøre ting mer effektivt uten at tjenestene skal bli dyrere, illustrerer Rune.

Avfallscontainerne i portåpning med skinnesystem i bakken.

Skreddersøm: Avfallscontainerne hos Ahlsell er smalere enn standard størrelse, og de ledes inn og ut ved hjelp av et eget skinnesystem i bakken.

 

Skreddersydd avfallscontainer på skinner

En vesentlig problemstilling gjenstår å rapportere: De trange portene ved det nye hovedlageret.

Løsningen ble spesialkonstruerte containere som er smalere enn standardbredden. Det er fremdeles trangt, men her har Norsk Gjenvinning anlagt skinner i bakken som hjelper sjåførene å lede containerne gjennom portåpningen ved henting og levering.

– På den måten unngår vi at bilene skrapes opp, skader bygningskroppen eller knuser betonggulv, sier administrasjonssjefen hos Ahlsell.

– Og dette måtte på plass for å få inn tilstrekkelig med fraksjoner med tanke på nødvendig kildesorteringsgrad av hensyn til BREEAM-sertifiseringen, understreker han.

Så du denne? Faglig bistand til å innfri nye krav til kildesortering

 

Ahlsell får kritiske data om avfallsstrømmene

Når det gjelder det administrative, har Ahlsell Norge fått et verktøy som gir konkret og uunnværlig informasjon.

– Gjennom analyseprogrammet får vi tilpassede rapporter for alle nivåer. Hver enkelt butikksjef får en egen rapport for sin butikk, mens den regionale sjefen får rapport for regionen. I tillegg får medarbeidere med ulike nasjonale roller, mer helhetlige overblikk i sine rapporter, forklarer Jonas.

Han oppfatter at Norsk Gjenvinning er flink til å regne på effekten av utstyr.

– De regner på hva det koster å leie ulike typer beholdere og tømme de ulike fraksjonene. Da kommer man til en form for nullpunkt, som hvor mye papp en butikk må ha før det lønner seg å komprimere og ha færre opphentinger vs. at det legges ukomprimert i en container. De skrur mye på slike parametere hele tiden, og dette gir store indirekte besparelser, sier han.

Store mengder avfall fra butikkenes kunder krever at Ahlsell får stadig bedre verktøy som gir kontroll på strømmene, så Norsk Gjenvinning må hele tiden utvikle analyseverktøyene.

– Våre ambisjoner er at butikksjefene skal ha oversikt over flere parametere, som volumene av EE-avfall som blir kastet ved våre lokale mottak, sier Jonas Ebbestad.

Les også: Lovkrav for ulike avfallstyper

 

Fagorientert avfallshåndtering

Oppsummert er Ahlsell Norge tilfreds med og til tider imponert over kompetansen og leveransene fra Norsk Gjenvinning.

– Parallelt med disse prosessene har vår virksomhet vokst, og omsetningen har økt. Med økt produksjon følger også større mengder avfall. Økningen i avfallskostnadene har imidlertid vært liten. Målt opp mot prisstigning og økte transportkostnader, har vi faktisk hatt en nedgang i disse utgiftene, sier Ebbestad.

– Og her er vi ved essensen: Norsk Gjenvinning er ikke opptatt av å tjene mest mulig penger på oss, men å finne best mulig løsning. Det føler vi er gjennomgående. Vi er en stor kunde og bruker mye penger på avfall hvert år, men kostnadene synker stadig, påpeker han.

 

Fakta om Ahlsell Norge

Strategi og tiltak for økt bærekraft

Ahlsell Norge er leverandør av produkter og tjenester innen VVS, VA, elektro, verktøy og personlig verneutstyr til proffmarkedet.

Det overordnede målet til hele konsernet er å bidra til et mer bærekraftig samfunn, og Ahlsell Norge har Platinum-status i Ecovadis bærekraft-rangering.

Blant tiltakene for å nå dette målet finner vi:

 • transport av varer med kjøretøy på HVO (syntetisk biodiesel)
 • økende andel elektrifisering av tjenestebiler, firmabiler og trucker
 • EPD – kontinuerlig arbeid med miljødeklarasjon av produkter
 • opprinnelsesgaranti på strøm
 • solcelleanlegg på egne bygg
 • led-belysning for å få ned strømforbruket
 • medlem av Handelens miljøfond for blant annet å få ned bruk av plastposer
 • bevisste tiltak for økt grad av kildesortering

 

Her finner du en veiledning for avfallsløsninger tilpasset virksomheten:

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Temaer: kildesorteringsgrad, Avfallshåndtering og dokumentasjon


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten er markedssjef i Norsk Gjenvinning. Han har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987, først som selvstendig næringsdrivende og senere med flere roller i Norsk Gjenvinning-konsernet siden 2000. Morten har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no

Siste innlegg

Temaer

See all