1. mai innfører myndighetene e-deklarering av farlig avfall - slik løser du dette

Av Ellen Palmgren 12. april 2016

ngn_e-deklarering_650x300.jpgEr du klar for e-deklarering? Fra 1. mai 2016 kan du ikke lenger deklarere ditt farlige avfall på det gamle papirskjemaet. Etter denne datoen må det gjøres digitalt - eller elektronisk -  som mange kaller det. I dagens blogginnlegg kan du lese om hvordan du skal gå fram når du skal deklarere farlig avfall elektronisk. 

Hvem må deklarere?

Bedrifter som produserer farlig avfall og/eller radioaktivt avfall har plikt til å levere dette til godkjent avfallsmottak. Plikten er hjemlet i avfallsforskriftens kapittel 11 og 16. Kort fortalt går det ut på at:

  • Avfallsprodusent har plikt til å levere farlig avfall til godkjent mottak
  • Avfallsprodusent har plikt til å deklarere det farlige avfallet før levering
  • Avfallsmottaker har plikt til å påse at mottatt avfall er deklarert
  • Avfallsmottaker har plikt til å sende deklarasjonsskjema til myndighetene

Hva skal skjemaet inneholde?

Deklarasjonsskjemaet skal inneholde opplysninger om: 

  • Hvilken virksomhet som har produsert avfallet
  • Type og mengde farlig avfall
  • Transportklassifisering

Husk at det er den virksomheten som produserer avfallet som er ansvarlig for å deklarere (oppgi tilstrekkelige opplysninger om avfallet)  - før avfallet leveres til mottaket. 

Selv om deklarering av farlig avfall nå skal foregå digitalt, skal en utskrift likevel følge transporten. Hvis du som avfallsprodusent/kunde velger å deklarere selv, må du skrive ut deklarasjonen i forkant av henting.

Avfallsprodusent trenger ikke lenger å oppbevare en kopi av deklarasjonen som bevis på at avfallet er levert godkjent mottaker, siden den nå ligger lagret elektronisk.

Det første du må gjøre

Alle virksomheter som skal bruke avfallsdeklarering.no må utnevne en egen administrator. Administrator-rollen tildeles i Altinn. Det er daglig leder som må logge seg inn i Altinn og delegere rollen «Energi, miljø og klima» til den som er utpekt som virksomhetens administrator.  Vedkommende kan deretter logge inn i administrasjonsmodulen på avfallsdeklarering.no og opprette en bedriftsprofil.

Elektronisk deklarering har flere fordeler

Elektronisk deklarering er ment både for å gjøre arbeidsdagen enklere og mer effektiv for alle parter, og for å få bedre kontroll med det farlige avfallet som produseres.

Kanskje tar det litt ekstra tid første gang du skal opprette en elektronisk deklarasjon, men på sikt vil dette arbeidet gå effektivt siden det er mulig å kopiere ferdige deklarasjoner i systemet. Ofte deklarerer man det samme avfallet om og om igjen – så dette er en klar fordel! Andre fordeler er at du får:

  • God oversikt over deklarasjonsflyten
  • Validitetskontroll av data ved utfylling
  • Søkemuligheter

 Kurs

Det er mulig å melde seg på kurs for å sette seg inn i hva deklarering omfatter, og hvordan dette gjøres. Norsk Gjenvinning tilbyr halvdagskurs flere steder i landet i løpet av april. Du finner oversikten og mer informasjon om kurs her. 

Du kan også ta et lite lynkurs på egenhånd.  På våre nettsider får du en kort innføring i det viktigste du bør vite om hvordan du kommer i gang. 

avfallsdeklarering.no finner du selvfølgelig også det du trenger av informasjon om e-deklarering. 

Fullmakt

Ønsker du at Norsk Gjenvinning skal deklarere det farlige avfallet ditt, kan du som administrator gi oss en elektronisk fullmakt på avfallsdeklarering.no. 

Les også: Produserer bedriften din farlig avfall? Dette bør du passe på >>

Er du klar nå?

Det er fortsatt noen uker igjen, men jeg anbefaler deg å komme i gang så fort som mulig! Skulle det dukke opp ytterligere spørsmål, så kan du henvende deg til brukerstotte@avfallsdeklarering.no

Vi i Norsk Gjenvinning hjelper deg også gjerne. Lykke til!

 

Påmelding til kurs »

 

Temaer: farlig avfall, e-deklarering


Ellen Palmgren's photo

Av: Ellen Palmgren

Ellen er utdannet kjemiingeniør og har jobbet med farlig avfall siden 1996. Etter å ha jobbet hos Renor i tre år, begynte hun hos Norsk Gjenvinning i 1999. Ellen har hatt flere stillinger gjennom årene innen HMS, ytre miljø og farlig avfall, og blant annet vært fagsjef ytre miljø i Divisjon Gjenvinning. Ellen jobbet i Norsk Gjenvinning til 2018,

Epost

Skriv en kommentar:

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Vi tilbyr lokale halvdagskurs i eDeklarering - meld deg på nå

Siste innlegg

Temaer

See all