Merking og skilting er avgjørende for å lykkes med kildesortering

Av Rune Jahnsen 14. november 2017

Norsk_Gjenvinnging_kildesortering_Bislett_42712049737.jpg

Er det en rød tråd i avfallshåndteringen i din virksomhet? Jeg håper du kan si ja. Skal du lykkes med kildesortering er tydelig merking og skilting noe av det viktigste du må få på plass. At informasjon øker sjansene for at brukerne kildesorterer riktig, er innlysende. Men hvis du i tillegg tydeliggjør sammenhengen mellom kildesortering og avfallskostnader, skaper du ytterligere forståelse. Vis at det er en rød tråd. Det vil garantert gjøre jobben enklere for alle.

Begynn med en oversikt

Skaff deg først en oversikt over hva som skal kildesorteres. Noen avfallstyper har myndighetene allerede lagt føringer for; de skal kildesorteres og håndteres på en bestemt måte. Dette gjelder blant annet farlig avfall. Når dette er kartlagt vil det være naturlig å finne ut om man har avfallstyper som har en positiv verdi, som for eksempel metaller. Deretter vil det være hensynet til økonomi og miljø som bør avgjøre hva som skal sorteres ut.

I tillegg er det smart å involvere brukerne. Hva tenker de? Ved å involvere dem, skapes også eierskap og mer motivasjon for å gjøre ting riktig.

Sørg for god informasjon

For å lykkes er det avgjørende at du når ut med god informasjon til alle involverte. Gjerne på flere språk hvis det er nødvendig. Informer om hvor og hvordan man sorterer avfallet, og ikke minst hvorfor. Dette øker sjansene betydelig for at alle er lojale mot løsningen, slik at det vil fungere i hverdagen.

Det finnes helhetlige informasjonsprogram som ivaretar alle behov. Du kan lese mer om det hos Norsk Gjenvinning. 

Merking og skilting

Foruten informasjon til den enkelte, handler det også om å synliggjøre hvilke avfallstyper som skal legges i de ulike kildesorteringsbeholderne. Dette gjelder uansett om det er snakk om avfallsbeholdere på den enkeltes arbeidsplass eller på avfallsrommet. Merkingen bør ha:

  • Beskrivelse av avfallstype, gjerne på flere språk
  • Symbol
  • Noen ganger fargekoder

Fargekoder kan brukes for å illustrere hvilke avfallstyper som har positiv verdi, hvilke som har negativ verdi og hvilke som er kostnadsmessig nøytrale. Du kan også velge å fargelegge hele vegger, eller å bare merke beholdere.

I Norsk Gjenvinning har vi laget en standard avfallsguide og plakater for forskjellige avfallstyper til kontorlokaler og avfallsrom. Har du spesielle ønsker med tanke på design og materiale, er det også mulig å få laget egne plakater. Du finner mer informasjon om det her.

En rød tråd

Optimal kildesortering vil gi bedriften reduserte avfallskostnader. Sørg for at alle brukere ser sammenhengen mellom sitt bidrag i sorteringsarbeidet, og bedriftens kostnader og rerdgrnn_trd.jpgsultat. Her er det nemlig en rød tråd, men den må synliggjøres. Hele veien fra avfallet kastes i riktig beholder hos dere, fram til det blir resirkulert eller gjenvunnet ved et returmottak.

Det finnes ikke søppel mer

På den måten blir den røde tråden egentlig grønn: Ved å kildesortere slik at avfall kan bli til nye ressurser, tar dere del i sirkulærøkonomien og det grønne skiftet; overgangen til et fornybart og bærekraftig samfunn. 

Omdømme, kildesortering og Bislett Games

Virksomheter som er ambisiøse med tanke på kildesortering og bærekraft opplever ofte at avfallshåndteringen blir en viktig bidragsyter for å bygge en god miljøposisjon. Da handler det selvfølgelig også om å vise det fram til andre og være et foregangseksempel. Slik blant annet Bislett Alliansen og Bislett Games har gjort. Her har man tenkt at hver eneste avfallsbeholder er en viktig kommunikasjonbærer. Derfor er alle beholdere byttet ut med nye kule versjoner i friske farger og med svært synlig merking. Videre er det laget et gjennomført design for informasjon og merking i alle publikumsområder.

Det er mulig å tenke slik i din virksomhet også. Lykke til med kildesorteringen!

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for dokumentasjon og rapportering av  avfallshåndtering

 Denne artikkelen ble første gang publisert 23.8.2016, og har siden blitt oppdatert og redigert.

Temaer: kildesortering


Rune Jahnsen's photo

Av: Rune Jahnsen

Rune Jahnsen har jobbet i Norsk Gjenvinning siden 1994. Først som selger for avdeling Oslo, og fra 1998 som Key Account Manager for konsernavtaler. Han jobber med utvikling av utstyr, merkeprogram og konsepter for våre kunder. Rune har ansvar for flere store nasjonale kunder, og har lang erfaring med tilrettelegging av avfallsløsninger med høy gjenvinningsgrad.

Epost

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

se alle