Hva skjer med metallavfallet?

Av Hans Panzer 21. mai 2019

Hva-skjer-med-metallavfallet_Norsk-Gjenvinning_23999962483

Sorterer din virksomhet ut metallavfall som oppstår i produksjon eller rehabiliteringsprosjekter? Jeg regner med at svaret er ja, for en slik sortering er lønnsom både for miljøet og virksomheten. Men du tenker kanskje ikke over hvor metallavfallet tar veien og hva det blir til? Her er en kort innføring i hva som skjer med metallet fra det har vært avfall til det oppstår i nye produkter!

Metall er et bærekraftig materiale

Metall er et bærekraftig materiale som er svært godt egnet for gjenvinning. Det kan gjenvinnes i det uendelige, noe som gjør det til en ettertraktet råvare. Bruksverdien for gjenvunnet metall er i prinsippet den samme for jomfruelig materiale som utvinnes fra gruver.  

Hva skjer med metallavfallet?

Metallet som havner hos oss kommer gjerne fra industribedrifter og riveprosjekter, eller fra kommunale avfallsbesittere. I tillegg utgjør bilvrak også en betydelig andel. Fra de forskjellige mottakene sendes det videre til hovedanleggene våre på Øra i Fredrikstad, hvor vi har landets største fragmenteringsverk, en såkalt shredder, og til Drammen. På sistnevnte sted havner ikke-magnetiske metaller som kobber, aluminium, og rustfritt stål.

Alt metallavfall blir kontrollert og kvernet til granulat som sorteres i forskjellige metallfraksjoner eller presset sammen til store enheter.

Deretter går veien videre til omsmelting eller raffinering hos andre produsenter, både i Norge, Europa og Asia hvor det igjen blir til nye råvarer som selges på verdensmarkedet på lik linje med andre råvarer.

Håndtering av metallavfall kan være risikofylt

En del av metallet vi kjøper er såkalt komplekst jern, det vil si at det er blandet, og kan inneholde andre materialer, som for eksempel plast, som blir sortert ut. Men i tillegg får vi også uønskede avfallstyper med på kjøpet. Og det krever ekstra grundig sortering før kverning. Blant avfallet kan det skjule seg kanner med bensin, oljefat med rester, eller små batterier. Med andre ord produkter som kan medføre brann og eksplosjoner. Av hensyn til sikkerhet og miljø, oppfordrer vi derfor alle som selger eller kaster metallskrap om å tenke på konsekvensene av at farlig avfall havner sammen med metallet. Farlig avfall – selv om det er bare rester – skal sorteres og leveres for seg.

Jo renere metallet er, jo bedre betalt

En annen fordel med å sortere, er at du får bedre betalt for metallet du leverer. Har du forskjellige metalltyper eller fraksjoner hvor det er snakk om større mengder, kan det derfor være lurt å sortere dette før innlevering.

Les også: Hvilken verdi har stål og metaller?

Hvordan utnytte metallet fra din virksomhet best mulig

Lurer du på hvordan metallavfallet fra din virksomhet kan utnyttes best mulig, både med tanke på økonomi og miljø, eller trenger du bistand til større rivings- eller saneringsprosjekt hvor stål og metaller utgjør en vesentlig andel? Forhør deg med avfallsleverandøren dere benytter, om når dette vil være lønnsomt. Eller spør oss. Vi hjelper deg gjerne!

Compliance gjennom hele verdikjeden – et must!

Metallgjenvinning handler om mer enn å bare gjenvinne metallet. Det er helt nødvendig å etterleve regler. Derfor er alle kunder som kjøper gjenvunnet metall fra oss godkjent på forhånd. Vi sjekker alltid at papirer og godkjenninger er i orden og reiser ut til kundenes anlegg på kontroller. Når det gjelder kontraktene våre skal de blant annet inneholde krav om å opptre i overensstemmelse med anti-korrupsjonslovgivning, FNs menneskerettigheter og import-/eksportregelverk. Hvis du vil, kan du lese mer om compliance-programmet vårt på nettsidene våre.

Visste du forresten at…

  • Ved å benytte skrapmetall som råstoff i produksjonen av nytt metall, sparer samfunnet opptil 95 prosent energi i forhold til produksjon basert på jomfruelig materiale?
  • Å lage noe av gjenvunnet aluminium bare krever fem prosent av energien som trengs for å produsere ny aluminium?
  • Vi sparer én kilo CO² per kilo jern og stål som blir gjenvunnet?
  • Nesten 100 prosent av metallet som kommer til NGs anlegg blir gjenvunnet?

Det er som sagt gode grunner til å sorte metallavfall. For å være sikker på at hele gjenvinningsprosessen skjer etter regelverket, er det lurt å stille krav til de som skal gjenvinne metallet. Kan alt dokumenteres? Bruk gjerne et par minutter på testen nedenfor også. Den gir deg raskt svar på om du har valgt rett avfallsleverandør!

New call-to-action

Kilder: https://www.grontpunkt.no/gjenvinning/metallemballasje/https://loop.no/loopedia-avfallstype/metallemballasje/

Temaer: Avfall som råvareressurs, metallgjenvinning, metallavfall


Hans Panzer's photo

Av: Hans Panzer

Hans Panzer har jobbet i Norsk Gjenvinning i til sammen 7 år. Ansvarsområde var og er salg nedstrøms. Han begynte som salgssjef for metaller Asia. Etter det var han salgssjef for stål. Nå er han markedssjef for stål og metaller, som innebærer både operativt salg og strategisk utvikling. Han har også fagansvar for stål og metaller.

Epost

Skriv en kommentar:

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all