Hva skjer med metallavfallet?

Av Hans Panzer 27. februar 2024

En haug med metallavfall

Sortering av metallavfall er lønnsomt for både miljøet og virksomheten. Hvor tar egentlig metallavfallet fra virksomheten veien etter at du kvitter deg med det – og hva blir det til?

Metall er et bærekraftig materiale som egner seg svært godt for gjenvinning. Det kan gjenvinnes i det uendelige, noe som gjør det til en ettertraktet råvare. Bruksverdien for gjenvunnet metall er i prinsippet den samme for jomfruelig materiale som utvinnes fra gruver.

Last ned gratis guide: Dokumentasjon og rapportering av avfallshåndtering

Hva skjer med metallavfallet?

Metallet som havner på gjenvinningsanleggene til Norsk Gjenvinning kommer gjerne fra industribedrifter og riveprosjekter, eller fra kommunale avfallsbesittere. I tillegg utgjør bilvrak også en betydelig andel. Fra de forskjellige mottakene sendes det videre til anleggene våre i Drammen og på Øra i Fredrikstad.

I Fredrikstad har vi landets største fragmenteringsverk, en såkalt shredder. I Drammen havner ikke-magnetiske metaller som kobber, aluminium og rustfritt stål.

Alt metallavfall blir kontrollert og kvernet til granulat som sorteres i forskjellige metallfraksjoner eller presset sammen til store enheter.

Deretter går veien videre til omsmelting eller raffinering hos andre produsenter, både i Norge, Europa og Asia, hvor det igjen blir til nye råvarer som selges på verdensmarkedet på lik linje med andre råvarer.

Håndtering av metallavfall kan være risikofylt

En del av metallet vi kjøper er såkalt komplekst jern. Det vil si at det er blandet og kan inneholde andre materialer, som for eksempel plast, som blir sortert ut. I tillegg får vi uønskede avfallstyper med på kjøpet – og det krever ekstra grundig sortering før kverning. Blant avfallet kan det skjule seg kanner med bensin, oljefat med rester eller batterier. Med andre ord produkter som kan medføre brann og eksplosjoner.

Av hensyn til sikkerhet og miljø, oppfordrer vi derfor alle som selger eller kaster metallskrap til å tenke på konsekvensene av at farlig avfall havner sammen med metallet. Farlig avfall – selv om det er bare rester – skal sorteres og leveres for seg.

Renere metall gir bedre betalt

En annen fordel med å sortere, er at du får bedre betalt for metallet du leverer. Har du forskjellige metalltyper eller fraksjoner hvor det er snakk om større mengder, kan det være lurt å sortere dette før innlevering.

Les også: Hvilken verdi har stål og metaller?

Hvordan utnytte metallet fra din virksomhet best mulig

Lurer du på hvordan metallavfallet fra din virksomhet kan utnyttes best mulig, både med tanke på økonomi og miljø? Eller trenger du bistand til større rivnings- eller saneringsprosjekt der det oppstår stål- og metallavfall? Forhør deg med avfallsleverandøren som virksomheten benytter, om når dette vil være lønnsomt. Eller spør oss. Vi hjelper deg gjerne!

Compliance gjennom hele verdikjeden – et must!

Metallgjenvinning handler om mer enn å bare gjenvinne metallet. Det er helt nødvendig å etterleve regler. Derfor er alle kunder som kjøper gjenvunnet metall fra oss godkjent på forhånd. Vi sjekker alltid at papirer og godkjenninger er i orden og reiser ut til kundenes anlegg på kontroller.

Når det gjelder kontraktene våre, skal de blant annet inneholde krav om å opptre i overensstemmelse med anti-korrupsjonslovgivning, FNs menneskerettigheter og import-/eksportregelverk.

Nyttige fakta:

  • Ved å benytte skrapmetall som råstoff i produksjonen av nytt metall sparer du samfunnet for opptil 95 prosent energi sammenlignet med produksjon basert på jomfruelig materiale.
  • Å lage noe av gjenvunnet aluminium bare krever fem prosent av energien som trengs for å produsere ny aluminium.
  • Vi sparer én kilo CO2 per kilo jern og stål som blir gjenvunnet.
  • Nesten 100 prosent av metallet som kommer til NGs anlegg blir gjenvunnet.

Det er som sagt gode grunner til å sortere metallavfall. For å være sikker på at hele gjenvinningsprosessen skjer etter regelverket, er det lurt å stille krav til de som skal gjenvinne metallet og be om dokumentasjon på alt som foretas.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for dokumentasjon og rapportering av  avfallshåndtering

Kilder: https://www.grontpunkt.no/gjenvinning/metallemballasje/

 

Dette blogginnlegget ble sist publisert 21. mai 2019 og er senere oppdatert. 

Temaer: Avfall som råvareressurs, metallgjenvinning, metallavfall


Hans Panzer's photo

Av: Hans Panzer

Hans er markedssjef for stål og metaller, en rolle som også medfører fagansvar med strategisk utvikling og operativt salg nedstrøms. Han begynte som salgssjef for metaller Asia og var senere salgssjef for stål. Hans har samlet opp 13 års fartstid hos oss i Norsk Gjenvinning.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all