Gumpens Auto i Grenland: Med avfallshåndtering på hjul!

Av May Andersen 28. mai 2019

avfallshandtering-hos-gumpen-auto_v1l

Visste du at Gumpens Auto i Grenland er Nordens største bilbutikk? Med over 92 ansatte fordelt på 13 000 kvadratmeter forhandler og reparerer vi VW personbil, VW nyttekjøretøy og Audi. I en så stor virksomhet er det klart at det oppstår en del avfall. Da må avfallshåndteringen foregå effektivt, uten humper, for å si det sånn. I dette blogginnlegget kan du lese om hvordan vi har løst avfallshåndteringen vår og hva vi gjør for å bidra til miljøet!

Mekanikere med egen «kjøkkenbenk» og sorteringstralle for avfall

Jeg kaller det faktisk for kjøkkenbenk, for så fine er benkene til gutta på verkstedet. Vi flyttet inn i nye lokaler i november 2018, noe som ga oss muligheten til å lage gode løsninger for mekanikerne våre. Nå har de hver sin benk og egen sorteringstralle som de er ansvarlige for å tømme i større kildesorteringsbeholdere, fat og containere på det store avfallsrommet. Og når avfallet enkelt kan trilles bort på hjul, er det ingen sak. I tillegg er tømmeinstallasjoner for spillolje og lignende lett tilgengelig. Det samme er plastsekkestativ med sekker i forskjellige farger inne på verkstedet. Med tydelig merking over hva som skal kastes hvor. Det skal være lett å kildesortere.

Hos oss er folk faktisk opptatt av å sortere riktig, og spesielt de yngre generasjonene er veldig bevisste rundt dette med kildesortering. Det hender rett som det er at det kommer en inn til meg på kontoret med en greie han ikke vet hvor han skal kaste. Så finner vi ut av det sammen, og lærer ofte noe nytt begge to.

Opplæring og kompetanse om farlig avfall er helt nødvendig

Av og til spør vi Norsk Gjenvinning også. Kompetansen deres er til stor hjelp, og har vært helt nødvendig i forbindelse med sertifiseringsarbeidet vårt (vi blir årlig sertifisert etter ISO 9001 og Miljø 14001 hvor det er strenge krav til verneprosesser og avfallshåndtering). Det er den del begreper som er vanskelige å forstå og mye å ha kontroll på, med mange avfallstyper:

I tillegg til alle typer vanlig avfall produserer vi farlig avfall, i form av spillolje, drivstoff, spraybokser, bremse- og frostvæske, batterier, EE-avfall, lyspærer, airbager og litiumfylte høyvoltsbatterier.

Derfor er det også helt nødvendig at nyansatte får fast opplæring om farlig avfall, avfallshåndtering, HMS og bruk av verkstedet. Dette skjer ved daglig oppfølging av HMS-ansvarlig og intern opplæring med NG. Etter endt opplæring må de nye medarbeiderne signere på hva de har vært gjennom. Det gir oss en oversikt, samtidig som det er ansvarliggjøring av den enkelte. Ikke minst, får vi opplæringen dokumentert og satt i system. Det meste skal jo dokumenteres for tiden, ikke sant?

Dokumentasjon må være på stell

Jeg har vært noen år i bransjen og merker klart at det er mye strengere krav til dokumentasjon i dag enn tidligere, noe jeg tenker er bra!

Farlig avfall deklareres elektronisk, hvilket betyr at vi automatisk får dokumentasjon på hva som er levert. I tillegg samler vi dokumentasjon på alt som blir hentet på huset – og av hvem. I denne samlingen har vi også risikoanlayser, miljøaspekter, regnskapsrapporter, avviksregistrering og oppfølging, oversikt over ansvarlig personell, organisering og forankringer i ledelsen. Dokumentasjon på tømming av olje- og fettutskillere, slamrenner og sandfang også, selvfølgelig. Her går alt under lupen!

Større kunder etterspør gjerne dokumentasjon de også, så dette må være på stell, ikke bare på grunn av sikkerhetshensyn og myndighetskrav.

Den rette balansen mellom høy kildesorteringsgrad og effektiv produksjon

Kildesorteringsgrad er et viktig mål i avfallshåndteringen. I dag ligger den på 78 prosent, men målet er å nå 80. Jeg innrømmer gjerne at det kan være er en utfordring å finne praktiske løsninger for alle som skal sortere daglig slik at vi kan ha en høy sorteringsgrad uten at det går ut over produksjonen. Derfor er vi avhengige av å samarbeide med en avfallsaktør som er «på» og jakter på gode arbeidsmetoder sammen med oss. Vernerundene vi har to ganger i året avdekker også stadige forbedringsmuligheter som vi må jobbe videre med.

Likevel synes jeg vi har kommet et godt stykke på vei. Det er tross alt ikke så lenge siden vi for eksempel ble klar over at mye metall havnet i restavfallet. Ved å luke ut dette, ble det økonomisk gevinst! Og apropos å luke ut. Du har kanskje vært gjennom det samme selv, men for oss var det en aha-opplevelse da vi hadde en felles happening på verkstedet hvor vi tømte innholdet fra søppelbøtta ut på gulvet. Det bød på noen overraskelser, da vi så hvor mye som kunne sorteres ut fra restavfallet. Har du ikke prøvd dette, anbefaler jeg det sterkt!

Å dytte i riktig retning

Et annet tiltak vi har hatt for å bedre kildesorteringen er å kjøre konkurranse med de andre avdelingene våre. Det ble moro på flere måter, og vinnerlaget fikk premie fra Norsk Gjenvinning, så det manglet ikke på motivasjon. For litt motivasjon må til innimellom og alle må være enige om hva vi ønsker å oppnå. En leders mål alene holder ikke når hjulene skal holdes i gang og miljøet skal ivaretas. Alle må dytte i riktig retning.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Temaer: farlig avfall, avfallsløsning bilforhandler, Redusere avfallsmengder, metallgjenvinning


May Andersen's photo

Av: May Andersen

May Andersen har jobbet i bilbransjen 33 år. Hun startet som butikkansvarlig, ble deretter deleselger og bilselger. De siste 15 årene har hun vært delesjef, i tillegg til å være kvalitetssjef og HMS-ansvarlig for hele butikken. For May har alle årene vært en spennende reise med forskjellige utfordringer som nok er grunnen til at hun har vært i samme bedrift så lenge. Delesjefen føler seg privilegert og stortrives sammen med fantastiske kollegaer!

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all