5 tips for sikker avfallshåndtering om vinteren

Av Lin Sellevaag Nicolaysen 19. desember 2023

Grønn avfallsbeholder står langs en snødekket, måkt vei.

Det er mye å glede seg til når vinteren setter inn. Allikevel kan snø og kulde by på ekstra utfordringer når det kommer til avfallshåndtering. Derfor kan det være lurt å tenke på hva som er den beste, tryggeste og mest lønnsomme avfallsløsningen for din bedrift.

En god avfallsløsning skal også kunne fungere i praksis om vinteren. Dette innebærer å undersøke og identifisere de mest gunstige løsningene for bedriften, samtidig som det legges til rette for effektiv og problemfri avfallshenting av renovatørene.

Last ned gratis guide: Effektive og miljøriktige avfallsløsninger

1. Reduser risikoen for personskader

Ved å fjerne snø og strø sand eller salt, vil både egne medarbeidere og renovatører komme tryggere frem til containere og avfallsbeholdere som står ute. Sørg derfor for enkel tilgang til utstyr for måking og strøing. Ikke bare vil fjerning av snø redusere risikoen for ulykker, men også bidra til at renovatørene kommer tidsnok frem og får gjort jobben sin. 

Husk også farene i høyden; istapper og takstein som løsner kan føre til alvorlige personskader. Vær føre var og hold øye med utsatte steder der dere har containere og avfallsbeholdere stående, slik at avfallsløsningen blir sikker for alle som skal brukes den.

2. Fjern ubeskyttet avfall utendørs

Jeg anbefaler at dere rydder opp før snøen får lagt seg. Avfall kan lett bli bortglemt hvis det er dekket av snø. Eksempelvis kan lysstoffrør knuse og slippe ut kvikksølv eller bilbatterier velte og lekke etsende svovelsyre. Slike hendelser kan oppstå hvis avfallet skjules, og noen plutselig kommer borti det.

Et annet viktig punkt er å sørge for at merking og skilting er synlig for alle, uansett værforhold. På den måten unngår dere feilsortering. 

3. Rydd og lever inn farlig avfall

Rydder du opp på forhånd, får du bedre kontroll hvis en ulykke skulle inntreffe. Da vet du hva du har, og hva du har kvittet deg med.

Farlig avfall skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende, og emballasjen skal merkes. Merkingen skal være lett synlig og tåle fysiske og klimatiske påvirkninger.

Den norske høsten og vinteren kan være hard. Det er en god nok grunn alene til å levere inn farlig avfall før kulda setter inn.

Se video: I dag snakker vi om farlig avfall

4. Miljøskap kan hjelpe

Egne miljøskap for farlig avfall forhindrer lekkasjer hvis beholdere med vannholdige produkter skulle sprekke som følge av kulda. Dessuten er skapene låsbare og kan innredes etter behov.

5. Unngå unødvendige avfallskostnader

De fleste vil nok slippe å betale for å levere snø og is som avfall. Husk også at papp og papir som blir liggende ubeskyttet vil ta til seg fuktighet. Dermed blir det mer kostbart å levere.

Åpne containere kan fort bli dyrere å levere hvis de ikke står under tak, fordi du ender opp med å betale mer for økt vekt og volum. Dersom det ikke er mulig å plassere containere under tak, bør du leie lukkede containere i stedet.

Les også: Kontroll på avfallet kan redusere kostnadene

Sjekk behovet for riktig utstyr til avfallshåndteringen. Det er lurt å planlegge avfallsløsningen før vinteren er her for alvor.

God vinter - og godt nytt avfallsår!
LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

 

Dette blogginnlegget ble sist publisert 25. desember 2018 og er senere oppdatert. 

Temaer: avfallsløsninger, avfallshåndtering


Lin Sellevaag Nicolaysen's photo

Av: Lin Sellevaag Nicolaysen

Lin er compliance manager i Norsk Gjenvinning-konsernet og har mange års erfaring innenfor compliance, risikostyring, revisjoner, HMS- og kvalitetsarbeid. Hun har kjemi-utdannelse fra NTNU i Trondheim.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all