5 tips for sikker avfallshåndtering om vinteren

Av Lin Sellevaag Nicolaysen 25. desember 2018

Norsk-Gjenvinning_avfallshåndtering-om-vinteren_IMG_6972

Mange ser på vinteren med glede, men snø og kulde kan også by på noen ekstra utfordringer. Blant annet i avfallshåndteringen. Her er noen tips til hva du bør tenke på for å sikre en god avfallshåndtering i din bedrift, og hva du kan gjøre for å legge til rette for renovatørene når de henter avfallet.

1. Reduser risikoen for personskader

Containere og avfallsbeholdere står ofte utendørs. Gjennom å fjerne snø og strø sand eller salt, vil både egne medarbeidere og renovatører komme tryggere frem. Sørg derfor for å ha utstyr for måking og strøing lett tilgjengelig, og rydd unna snøen slik at det blir enkelt å komme fram til beholdere og containere. Ikke bare vil det redusere risikoen for ulykker, men det bidrar også til at renovatørene kommer frem i tide og får gjort jobben sin. 

Iikke glem farene i høyden: Istapper og takstein som løsner kan føre til alvorlige personskader. Vær føre var og hold øye med utsatte steder der dere har containere og avfallsbeholdere stående.

2. Fjern avfall som står ubeskyttet ute

Jeg anbefaler at dere rydder opp før snøen får lagt seg. Avfall kan lett bli bortglemt hvis det er dekket av snø. Vær klar over at bilbatterier som velter kan lekke etsende svovelsyre, og at lysstoffrør som blir knust kan slippe ut kvikksølv. Slike hendelser kan oppstå hvis avfallet blir skjult av snø, og noen uforvarende kommer bort i det.

Husk å sørge for at merking og skilting er synlig for alle uansett værforhold. På den måten unngår dere feilsortering. 

3. Rydd og lever inn farlig avfall

Rydder du opp på forhånd får du bedre kontroll hvis en ulykke skulle inntreffe: Du vet hva du har, og hva du har kvittet deg med.

Husk at farlig avfall skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende og at emballasjen skal merkes. Merkingen skal være lett synlig og holde stand mot fysiske og klimatiske påvirkninger. 

Den norske høsten og vinteren kan være hard. Det er en grunn nok alene til å levere inn slikt avfall før kulda setter inn.

Du kan lese mer om håndtering av farlig avfall i dette blogginnlegget: Sikker oppbevaring av farlig avfall.

4. Miljøskap kan være til hjelp

Egne miljøskap for farlig avfall forhindrer lekkasjer hvis beholdere med vannholdige produkter skulle sprekke som følge av kulda. Dessuten er skapene låsbare, og kan innredes etter behov. Du finner mer informasjon om vår miljøskapløsning Miljøsafe™ på nettsidene våre.

5. Unngå unødvendige avfallskostnader

Jeg regner med at du helst vil slippe å betale for å levere snø og is som avfall. Åpne containere kan fort bli dyrere å levere hvis de ikke står under tak. Unngå å betale mer for økt vekt og volum som følge av det. Har dere ikke mulighet til å ha containere under tak, bør du leie lukkede containere i stedet.

Les også: Slik reduserer du kostnadene i avfallshåndteringen.

Husk også at papp og papir som blir liggende ubeskyttet vil ta til seg fuktighet, og dermed blir det  mer kostbart å levere.

Er det annet utstyr du kommer på at dere trenger, eller har dere behov for en bedre avfallsløsning før vinteren er her for alvor? Last ned guiden vår nedenfor for å lese mer om forskjellige løsninger. På ngbutikken.no kan du se nærmere på forskjellige oppsamlingsutstyr. Vær føre var og planlegg i tide.

God vinter - og godt nytt avfallsår!
LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Dette blogginnlegget ble første gang publisert 3.12.16., men har siden blitt redigert og oppdatert.

Temaer: avfallsløsninger, avfallshåndtering


Lin Sellevaag Nicolaysen's photo

Av: Lin Sellevaag Nicolaysen

Lin er Compliance Manager i Norsk Gjenvinning-konsernet og har mange års erfaring innenfor Compliance, risikostyring, revisjoner, HMS- og kvalitetsarbeid. Hun har kjemi-utdannelse fra NTNU i Trondheim.

Epost

Skriv en kommentar:

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all