3 kjennetegn på en optimal avfallsløsning

Av Morten Frøid 19. september 2017

Norsk_Gjenvinning_avfallsløsninger_foto_Scanstock_34090030357.jpg

Avfallsløsninger handler mye om utstyr, naturlig nok. Men det dreier seg også om økonomi, miljø og brukervennlighet - sett i sammenheng for å få til en optimal avfallsløsning. Hvordan er det i din bedrift? Sjekk ut disse tre kjennetegnene som alle må tas hensyn til. Det handler om balanse.

Balanse

En optimal avfallsløsning, som også er miljøvennlig, forutsetter en balanse mellom flere forhold -   eller kjennetegn - du må ta hensyn til

  • Miljø
  • Økonomi
  • Brukervennlighet.

Kjennetegn 1 - Det blir tatt hensyn til miljø

Noen velger i sin iver å overfokusere på miljø (all ære til dem!), men løsningen blir ikke alltid økonomisk lønnsom, rett og slett fordi det blir sortert for mange avfallstyper. En for omstendelig utsortering kan bli både plass- og tidkrevende. Og når avfallet skal hentes, kreves det kanskje flere transporter. Da blir det brått både mindre miljøvennlig og dyrere. Balanse altså.

Derfor: Bruk egen erfaring eller få råd fra avfallsleverandøren dere benytter for å finne ut hva som vil være lønnsomt for dere å sortere ut. Tenk også på at seriøse avfallsleverandører har miljøvennlige løsninger for energiforbrenning. Så selv om dere kanskje ikke får kildesortert så mye som dere ønsker, påvirker det ikke nødvendigvis miljøet negativt for det.

Viktig 
Merk deg også at lovverket vårt legger noen føringer for sortering som du uansett må ta hensyn til. Eksempelvis skal farlig avfall alltid sorteres ut og oppbevares etter klare regler. Det samme gjelder ee-avfall, for å nevne noen. (Du kan lese mer om hva som kreves når det gjelder de forskjellige avfallstypene på våre nettsider). Er det snakk om byggavfall må kravet om minst 60% kildesortering innfris.

Les også: Hvordan lykkes med kildesortering på byggeplassen?

Kjennetegn 2 - Økonomisk lønnsomhet, men ikke for enhver pris

Du må selvfølgelig tenke økonomi enten du vil eller ikke. Jeg regner med at det er i din bedrift som i de fleste andre. Budsjetter og lønnsomhet er ofte på agendaen. I avfallssammenheng handler det derfor om å finne en leverandør som kan utføre de tjenestene dere trenger til en pris dere kan akseptere.

Viktig 
Prisen må ikke gå på bekostning av kvalitet og lovverk. Mange av oss har med egne øyne sett hva resultatet kan bli når pris blir viktigere enn alt annet. Det er ikke et pent syn.

For å trekke inn miljøaspektet med sortering her også: Etter å ha sortert ut det som kreves ifølge lovverk, er det mest åpenbare - og vanlige - å sortere ut metaller, plast, papp og treverk. Førstnevnte får dere til og med betalt for ved levering.

Kjennetegn 3 - Brukerne blir ivaretatt

Brukervennlighet er viktig, om ikke avgjørende. Har du noen gang opplevd at noen i virksomheten har innført et nytt system som var så vanskelig og krevende at det aldri ble skikkelig brukt? Eller en rutine som ble så komplisert at ingen orket å følge den?

Vi ser det fra tid til annen ute hos kundene våre også. Med tungvinte avfallsløsninger. Og en ting er sikkert: Du lykkes ikke med kildesortering hvis brukerne ikke sorterer fordi det krever for mye tid eller er for komplisert. Det igjen påvirker selvfølgelig økonomien. Blandet restavfall er dyrest å levere.

Les også: En dårlig tilpasset avfallsløsning kan koste bedriften hundretusener av kroner i året

Viktig 
Sørg for tydelig informasjon og opplæring til alle ansatte. Legg til rette for en løsning som er nær brukerne og som er enkel å bruke. Brukervennlighet henger tett sammen med rett utstyr, så det gjelder å gjøre riktige valg. Spør gjerne oss eller andre fagfolk om råd.

Finner du skjæringspunktet, finner du balansen

Det handler som sagt om balanse. Å finne det rette skjæringspunktet mellom de tre elementene over. Det vil gi deg en optimal avfallsløsning. 

Balanse-1.jpg

Heldigvis har vi et avgiftssystem og en avfallspolitikk i Norge som er innrettet slik at det er samsvar mellom å kildesortere og skape lønnsomhet. Det er opp til deg å legge til rette for brukerne!

Vil du lese mer om hvordan du kan få til kostnadseffektive og miljøvennlige avfallsløsninger, bør du laste ned guiden vår her, eller ta en titt på nettsidene våre hvor vi har samlet mye informasjon om akkurat dette.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

 

Temaer: kildesortering, avfallsløsninger


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten Frøid har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987. Først som selvstendig næringsdrivende og fra år 2000 med ulike roller i Norsk Gjenvinning-konsernet. Etter 2003 har han hatt stilling som markedsdirektør i konsernet. Han har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen på flere plan.

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

se alle