Hva er den beste avfallsløsningen for virksomheten?

Av Morten Frøid 31. mai 2022

Tilpasset og brukervennlig sortering gir bedriften den beste løsningen for avfallshåndtering.

En god og fungerende avfallsløsning for bedriften handler mye om utstyr, men omfatter også økonomi, miljø og brukervennlighet. Med balanse mellom disse elementene, får du den beste håndteringen av avfallet for både brukerne og budsjettet.

En optimal og miljøvennlig avfallsløsning forutsetter en balanse mellom disse forholdene:

  • Miljø
  • Økonomi
  • Brukervennlighet.

Miljøhensyn

Noen velger i sin iver å overfokusere på miljøaspektet, men løsningen blir ikke alltid økonomisk lønnsom. Årsaken er at det blir sortert for mange avfallstyper. Det kan bli både plass- og tidkrevende. Og når avfallet skal hentes, kreves det kanskje flere transporter. Da blir det brått både dyrere og mindre miljøvennlig.

For å unngå dette, kan du med fordel be om veiledning fra bedriftens avfallsleverandør. Da vil dere finne ut hva som er lønnsomt å sortere ut. Tenk også på at seriøse avfallsleverandører har miljøvennlige løsninger for energiforbrenning. Så selv om dere kanskje ikke får kildesortert så mye som dere ønsker, påvirker det ikke nødvendigvis miljøet negativt for det.

Lovkrav om sortering

Merk deg at lovverket legger føringer for sortering som du må ta hensyn til. Eksempelvis skal farlig avfall alltid sorteres ut og oppbevares etter klare regler. Det samme gjelder ee-avfall. Du kan lese mer om hva som kreves når det gjelder de forskjellige avfallstypene på våre nettsider. Er det snakk om byggavfall må kravet om minst 60 prosent kildesortering innfris.

Les også: Hvordan lykkes med kildesortering på byggeplassen

Økonomisk lønnsomhet

Kostnadne knyttet til slike tjenester er natulig nok viktig. Da handler det om å finne en leverandør som kan utføre de tjenestene virksomheten trenger til en pris dere kan akseptere. Prisen må likevel ikke gå på bekostning av kvalitet og lovverk. Slurv med avfallshåndtering kan gi store miljømessige konsekvenser - og koste virksomheten dyrt.

Det vanligste er å sortere ut metaller, plast, papp og treverk. Førstnevnte får dere til og med betalt for ved levering.

Brukervennlighet

Det er et sentralt poeng at løsningene er enkle å betjene for brukerne. Parallellen er å innføre et nytt støttesystem i virksomheten, og det viser seg å være så vanskelig og krevende at det aldri blir brukt slik det er tenkt.

På samme måte kan det oppstå med tungvinte avfallsløsninger. Konsekvensen er åpenbar: Du lykkes ikke med kildesortering hvis brukerne ikke følger opp fordi det krever for mye tid eller er for komplisert.

Det påvirker igjen økonomien: Blandet restavfall er dyrest å levere.

Les også: En dårlig tilpasset avfallsløsning kan koste bedriften hundretusener av kroner i året

Riktig utstyr til avfallshåndtering

Sørg for tydelig informasjon og opplæring til alle ansatte. Legg til rette for en løsning som er nær brukerne og som er enkel å bruke.

Brukervennlighet henger tett sammen med rett utstyr, så det gjelder å gjøre riktige valg. Spør gjerne oss eller andre fagfolk om råd.

Finner du skjæringspunktet, finner du balansen

Dette handler om balanse, der du finner det rette skjæringspunktet mellom miljø, økonomi og brukervennlighet. Det vil gi deg en optimal avfallsløsning. 

Balanse-1.jpg

Heldigvis har vi et avgiftssystem og en avfallspolitikk i Norge som er innrettet slik at det er samsvar mellom kildesortering og lønnsomhet. Det er opp til deg å legge til rette for brukerne.

Vil du lese mer om hvordan du kan få til kostnadseffektive og miljøvennlige avfallsløsninger, bør du laste ned guiden vår eller studere temasidene hvor vi har samlet mye informasjon om akkurat dette.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

 

Temaer: avfallsløsninger


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten er markedssjef i Norsk Gjenvinning. Han har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987, først som selvstendig næringsdrivende og senere med flere roller i Norsk Gjenvinning-konsernet siden 2000. Morten har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all