Synnøve Daltveit

Synnøve er daglig leder i Norsk Gjenvinning Downstream og har over 20 års erfaring fra avfallsbransjen, inkludert 12 år i Norsk Gjenvinning. Hun har økonomiutdannelse og har tidligere arbeidet for Rekom og Ragn-Sells.

Siste innlegg

Slik vil CO2-avgiften påvirke forbrenningsanleggene i 2024

Av Synnøve Daltveit 29. desember 2023

1. januar 2024 innføres det to nye avgiftssatser for avfallsforbrenning i Norge: én for kvotepliktige og én for ikke-kvotepliktige forbrenningsanlegg. Endringene i avgiftsordningen vil føre til større økonomiske utgifter enn først antatt, spesielt for ikke-kvotepliktige anlegg, og dermed gi økte priser på restavfall og avfallstyper som går til forbrenningsanlegg.

Les mer
1 Comment

Temaer: Forbrenningsavgift

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no

Siste innlegg

Temaer

se alle