Se video: Hva skjer med returpapiret?

Av Dorthea Bjerke 09. juli 2024

Hvert år ender store mengder returpapir opp på avfallsmottakene. Men hva skjer egentlig med denne verdifulle råvaren når den blir til nye papirbaserte produkter? Bli med inn i Groruddalen miljøpark og se selv hvordan returpapiret reiser gjennom verdikjeden og sparer miljøet for store belastninger.

Les mer
2 Comments

Temaer: returpapir, sirkulærøkonomi

Video: I dag snakker vi om sirkulærøkonomi

Av Morten Frøid 08. august 2023

Sirkulærøkonomi angår oss alle og omfatter stikkord som miljø, bærekraft, samfunnsansvar og sirkulære løsninger. Det henger tett sammen med avfallshåndteringen, fordi det er der sirkulær økonomi skjer i praksis. Men for å utvikle innovative løsninger for fremtiden, må vi ta hensyn til visse krav og premisser.

Les mer
1 Comment

Temaer: sirkulærøkonomi

Slik kan sirkulærøkonomien beskytte miljø og naturressurser

Av Runa Opdal Kerr 01. august 2023

Den globale sirkularitetsgraden faller, og i Norge er vi nede på 2,4 prosent. Dette er dystre tall når vi vet at jordens naturressurser ikke lenger er tilstrekkelige til å dekke behovene. På toppen av dette treffer en ny geopolitisk situasjon oss, hvor tilgangen på kritiske varer begrenses. Vi har imidlertid muligheten til å gjøre noen grep.

Les mer
0 Comments

Temaer: sirkulærøkonomi, Materialgjenvinning

Se video: Gipsplater - fra avfall til gjenbruk

Av Morten Frøid 04. oktober 2022

Stadig mer gipsavfall fra byggeprosjekter går til gjenvinning som råstoff for nye plater til vegger og tak. Gipsgjenvinningsfabrikken i Holmestrand øker leveransene til Norgips, som ikke kan få nok. I denne videoen kan du se prosessen.

Les mer
0 Comments

Temaer: sirkulærøkonomi, Avfall som råvareressurs, Byggavfall

Se video: Hva skjer med de gamle vindusrutene?

Av Morten Frøid 23. august 2022

Kasserte vinduer etter renovering og riving er en verdifull ressurs som råvare i fremstilling av nye produkter. På grunn av miljøgifter er dette en møysommelig oppgave, men gevinsten er stor. Les mer om prosessen og se videoen om hvordan vi håndterer utrangerte vinduer.

Les mer
1 Comment

Temaer: sirkulærøkonomi, Avfall som råvareressurs, Byggavfall

Slik lykkes du med kildesortering på byggeplassen

Av Charlotte Koritzinsky 11. mai 2021

En byggeplass kan til tider virke kaotisk. Forskjellige aktører skal samarbeide, containere og materialer - både gamle og nye - skal fjernes eller plasseres. Rett utstyr skal være på plass til rett tid. Det er noen av faktorene som kan gjøre kildesortering av byggavfallet utfordrende. Her er noen tips til hvordan du likevel kan lykkes med dette.

Les mer
0 Comments

Temaer: avfallsløsninger, kildesortering på byggeplass, sirkulærøkonomi, avfallshåndtering på byggeplass, avfallsplan

Samarbeid skal sette stopper for glass, porselen og keramikk på deponi

Av Kristine Laake-Bjurquist 29. september 2020

Utfordringen knyttet til glass, porselen og keramikk som avfall har lenge gått under radaren når det snakkes om hva som havner på deponi, enda det dreier seg om betydelige mengder. Nå har Norsk Gjenvinning inngått samarbeid med Jernia om innsamling for å kunne gjenvinne det som fram til nå bare har skapt hodebry og uønskede, store hauger med avfall.

Les mer
3 Comments

Temaer: sirkulærøkonomi

Video: Se hvordan verdiløst avfall blir til ny, verdifull ressurs

Av Adis Cengic 20. januar 2020

Har du noen gang lurt på hva som skjer med alt avfallet som produseres og hvordan det blir til nye verdifulle ressurser? Det er kompliserte og krevende prosesser, og alt er nøye planlagt, ned til minste fraksjon. Bli med en tur innenfor veggene på gjenvinningsanlegget vårt!

Les mer
2 Comments

Temaer: avfallshåndtering, sirkulærøkonomi

Strengere krav til gjenvinning av avfall kan tvinge prisene oppover

Av Adis Cengic 30. desember 2019

Strengere krav til avfallsgjenvinning er en forutsetning for å lykkes med den sirkulære økonomien. Dette er en utfordring som både avfallsprodusenter og aktører som oss, som sluttbehandler avfallet og gjør det om til ressurser, må løse sammen. I denne artikkelen får du et innblikk i hvor kompleks avfallshåndteringen er og hvor store ressurser som må til for å imøtekomme de nødvendige kravene på veien mot en sirkulær økonomi. Bli med en tur innom mottaksanlegget vårt hvor magiske ting skjer – hver eneste dag!

Les mer
0 Comments

Temaer: avfallshåndtering, sirkulærøkonomi

Kan avfallet fra din bedrift bli ressurser for andre?

Av Thomas Mørch 13. mars 2018

I Norsk Gjenvinning er vi kontinuerlig opptatt av å forbedre kildesorteringsløsninger for kundene våre. Samtidig jobber vi hele tiden aktivt med å finne nye måter å utnytte avfallet på. Og kanskje kan nettopp avfallet fra din bedrift bli til nye produkter vi ennå ikke kjenner til. Har du ikke tenkt tanken, sier du? Bruk mindre enn tre minutter på å få med deg tre grunner til hvorfor det er på tide at du også begynner å tenke nytt om avfallet!

Les mer
0 Comments

Temaer: avfall og innovasjon, sirkulærøkonomi

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no

Siste innlegg

Temaer

se alle