Gjenvinningsbloggen https://blogg.norskgjenvinning.no nb Tue, 22 Nov 2022 07:00:00 GMT 2022-11-22T07:00:00Z nb En dårlig avfallsløsning kan bli en økonomisk fallgruve for bedriften https://blogg.norskgjenvinning.no/en-darlig-tilpasset-avfallslosning-kan-koste-bedriften-hundretusener <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blogg.norskgjenvinning.no/en-darlig-tilpasset-avfallslosning-kan-koste-bedriften-hundretusener" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blogg.norskgjenvinning.no/hubfs/NG%20-%20NO%20-%20Blogg/En%20d%C3%A5rlig%20avfallsl%C3%B8sning%20kan%20bli%20en%20%C3%B8konomisk%20fallgruve%20for%20bedriften%20blogg.jpg" alt="Planlegging og justering av avfallsløsningen sparer bedriften for unødvendige kostnader." class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p>Dårlig planlegging eller manglende justering av avfallshåndteringen i bedriften, koster deg sannsynligvis mer enn det må. Hvis du er på jakt etter å spare penger, er det noen kostnadselementer som veier tyngre enn andre. Her er de viktigste du bør sette deg inn i.</p> <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blogg.norskgjenvinning.no/en-darlig-tilpasset-avfallslosning-kan-koste-bedriften-hundretusener" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blogg.norskgjenvinning.no/hubfs/NG%20-%20NO%20-%20Blogg/En%20d%C3%A5rlig%20avfallsl%C3%B8sning%20kan%20bli%20en%20%C3%B8konomisk%20fallgruve%20for%20bedriften%20blogg.jpg" alt="Planlegging og justering av avfallsløsningen sparer bedriften for unødvendige kostnader." class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p>Dårlig planlegging eller manglende justering av avfallshåndteringen i bedriften, koster deg sannsynligvis mer enn det må. Hvis du er på jakt etter å spare penger, er det noen kostnadselementer som veier tyngre enn andre. Her er de viktigste du bør sette deg inn i.</p> <img src="https://track.hubspot.com/__ptq.gif?a=475641&amp;k=14&amp;r=https%3A%2F%2Fblogg.norskgjenvinning.no%2Fen-darlig-tilpasset-avfallslosning-kan-koste-bedriften-hundretusener&amp;bu=https%253A%252F%252Fblogg.norskgjenvinning.no&amp;bvt=rss" alt="" width="1" height="1" style="min-height:1px!important;width:1px!important;border-width:0!important;margin-top:0!important;margin-bottom:0!important;margin-right:0!important;margin-left:0!important;padding-top:0!important;padding-bottom:0!important;padding-right:0!important;padding-left:0!important; "> kildesortering avfallsløsninger farlig avfall transport Tue, 22 Nov 2022 07:00:00 GMT morten.froid@ngn.no (Morten Frøid) https://blogg.norskgjenvinning.no/en-darlig-tilpasset-avfallslosning-kan-koste-bedriften-hundretusener 2022-11-22T07:00:00Z Avfallsforskriften: Strengere krav til kildesortering https://blogg.norskgjenvinning.no/avfallsforskriften-strengere-krav-til-kildesortering <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blogg.norskgjenvinning.no/avfallsforskriften-strengere-krav-til-kildesortering" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blogg.norskgjenvinning.no/hubfs/NG%20-%20NO%20-%20Blogg/2022%20NG%20blogg%20Avfallsforskriften%20.jpg" alt="Avfallsforskriften gir skjerpede krav til kildesortering for bedrifter. " class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p>Endringer i avfallsforskriften fra 1. januar 2023 betyr at de fleste norske bedrifter må ha løsninger for å kildesortere både mat- og plastavfall. Verken brødskiver eller plast skal i søppelbøtta. Hensikten er å redusere restavfallet og øke andelen som går til materialgjenvinning.</p> <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blogg.norskgjenvinning.no/avfallsforskriften-strengere-krav-til-kildesortering" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blogg.norskgjenvinning.no/hubfs/NG%20-%20NO%20-%20Blogg/2022%20NG%20blogg%20Avfallsforskriften%20.jpg" alt="Avfallsforskriften gir skjerpede krav til kildesortering for bedrifter. " class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p>Endringer i avfallsforskriften fra 1. januar 2023 betyr at de fleste norske bedrifter må ha løsninger for å kildesortere både mat- og plastavfall. Verken brødskiver eller plast skal i søppelbøtta. Hensikten er å redusere restavfallet og øke andelen som går til materialgjenvinning.</p> <img src="https://track.hubspot.com/__ptq.gif?a=475641&amp;k=14&amp;r=https%3A%2F%2Fblogg.norskgjenvinning.no%2Favfallsforskriften-strengere-krav-til-kildesortering&amp;bu=https%253A%252F%252Fblogg.norskgjenvinning.no&amp;bvt=rss" alt="" width="1" height="1" style="min-height:1px!important;width:1px!important;border-width:0!important;margin-top:0!important;margin-bottom:0!important;margin-right:0!important;margin-left:0!important;padding-top:0!important;padding-bottom:0!important;padding-right:0!important;padding-left:0!important; "> kildesortering avfallshåndtering Materialgjenvinning Avfallsforskriften Tue, 15 Nov 2022 07:00:00 GMT https://blogg.norskgjenvinning.no/avfallsforskriften-strengere-krav-til-kildesortering 2022-11-15T07:00:00Z Eirik Hvamstad Se video: Slik blir vrakbilen råstoff for nye produkter https://blogg.norskgjenvinning.no/se-video-slik-blir-vrakbilen-raastoff-for-nye-produkter <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blogg.norskgjenvinning.no/se-video-slik-blir-vrakbilen-raastoff-for-nye-produkter" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blogg.norskgjenvinning.no/hubfs/NG%20-%20NO%20-%20Blogg/2022%20NG%20videoblogg%20Vrakbil%201.jpg" alt="Vrakbilen saneres for miljøskadelige kjemikalier og komponenter før gjenvinning." class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p>Fragmenteringsanlegget tar imot vrakbiler fra hele landet. I denne videoen kan du se hvordan metallet blir gjenvunnet til nytt råstoff til fremstilling av nye produkter. Bransjen blir flinkere til dette, men mengden vrakbiler har avtatt noe.</p> <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blogg.norskgjenvinning.no/se-video-slik-blir-vrakbilen-raastoff-for-nye-produkter" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blogg.norskgjenvinning.no/hubfs/NG%20-%20NO%20-%20Blogg/2022%20NG%20videoblogg%20Vrakbil%201.jpg" alt="Vrakbilen saneres for miljøskadelige kjemikalier og komponenter før gjenvinning." class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p>Fragmenteringsanlegget tar imot vrakbiler fra hele landet. I denne videoen kan du se hvordan metallet blir gjenvunnet til nytt råstoff til fremstilling av nye produkter. Bransjen blir flinkere til dette, men mengden vrakbiler har avtatt noe.</p> <img src="https://track.hubspot.com/__ptq.gif?a=475641&amp;k=14&amp;r=https%3A%2F%2Fblogg.norskgjenvinning.no%2Fse-video-slik-blir-vrakbilen-raastoff-for-nye-produkter&amp;bu=https%253A%252F%252Fblogg.norskgjenvinning.no&amp;bvt=rss" alt="" width="1" height="1" style="min-height:1px!important;width:1px!important;border-width:0!important;margin-top:0!important;margin-bottom:0!important;margin-right:0!important;margin-left:0!important;padding-top:0!important;padding-bottom:0!important;padding-right:0!important;padding-left:0!important; "> bilvrak metallgjenvinning Tue, 08 Nov 2022 07:00:00 GMT Charlotte.Andresen@ngn.no (Charlotte Andresen) https://blogg.norskgjenvinning.no/se-video-slik-blir-vrakbilen-raastoff-for-nye-produkter 2022-11-08T07:00:00Z Optimal kildesortering av returpapir gir flere gevinster https://blogg.norskgjenvinning.no/returpapir-gir-bade-miljovennlig-og-okomisk-gevinst-slik-sorterer-du-optimalt <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blogg.norskgjenvinning.no/returpapir-gir-bade-miljovennlig-og-okomisk-gevinst-slik-sorterer-du-optimalt" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blogg.norskgjenvinning.no/hubfs/NG%20-%20NO%20-%20Blogg/Optimal%20kildesortering%20av%20returpapir%20gir%20flere%20gevinster%20blogg.jpg" alt="papir papp sortering trefiber sirkulær økonomi " class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p><span><span>Gjenvinning av papp og papir</span><span> kan være god butikk for bedriften. Samtidig bør man være bevisst på</span><span> både metode</span><span>r</span><span> og utstyr for </span></span><span><span>å få best mulig kvalitet på</span></span><span><span> råvarene til nye papp- og papirprodukter.</span><span>&nbsp;</span></span><span>&nbsp;</span></p> <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blogg.norskgjenvinning.no/returpapir-gir-bade-miljovennlig-og-okomisk-gevinst-slik-sorterer-du-optimalt" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blogg.norskgjenvinning.no/hubfs/NG%20-%20NO%20-%20Blogg/Optimal%20kildesortering%20av%20returpapir%20gir%20flere%20gevinster%20blogg.jpg" alt="papir papp sortering trefiber sirkulær økonomi " class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p><span><span>Gjenvinning av papp og papir</span><span> kan være god butikk for bedriften. Samtidig bør man være bevisst på</span><span> både metode</span><span>r</span><span> og utstyr for </span></span><span><span>å få best mulig kvalitet på</span></span><span><span> råvarene til nye papp- og papirprodukter.</span><span>&nbsp;</span></span><span>&nbsp;</span></p> <img src="https://track.hubspot.com/__ptq.gif?a=475641&amp;k=14&amp;r=https%3A%2F%2Fblogg.norskgjenvinning.no%2Freturpapir-gir-bade-miljovennlig-og-okomisk-gevinst-slik-sorterer-du-optimalt&amp;bu=https%253A%252F%252Fblogg.norskgjenvinning.no&amp;bvt=rss" alt="" width="1" height="1" style="min-height:1px!important;width:1px!important;border-width:0!important;margin-top:0!important;margin-bottom:0!important;margin-right:0!important;margin-left:0!important;padding-top:0!important;padding-bottom:0!important;padding-right:0!important;padding-left:0!important; "> papirgjenvinning returpapir Tue, 01 Nov 2022 07:00:00 GMT kirsten.dorthea.bjerke@ngn.no (Dorthea Bjerke) https://blogg.norskgjenvinning.no/returpapir-gir-bade-miljovennlig-og-okomisk-gevinst-slik-sorterer-du-optimalt 2022-11-01T07:00:00Z Økt forbrenningsavgift på restavfall https://blogg.norskgjenvinning.no/ny-forbrenningsavgift-vil-ikke-gi-okt-materialgjenvinning <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blogg.norskgjenvinning.no/ny-forbrenningsavgift-vil-ikke-gi-okt-materialgjenvinning" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blogg.norskgjenvinning.no/hubfs/NG%20-%20NO%20-%20Blogg/2022%20blogg%20repub%20%C3%98kt%20forbrenningsavgift.jpg" alt="Restavfall blir dyrere med økt forbrenningsavgift." class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p>I 2023 ligger det an til en merkbar økning i forbrenningsavgiften på restavfall. Heldigvis kan bedriftene ta grep som reduserer de faktiske kostnadene til et minimum.</p> <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blogg.norskgjenvinning.no/ny-forbrenningsavgift-vil-ikke-gi-okt-materialgjenvinning" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blogg.norskgjenvinning.no/hubfs/NG%20-%20NO%20-%20Blogg/2022%20blogg%20repub%20%C3%98kt%20forbrenningsavgift.jpg" alt="Restavfall blir dyrere med økt forbrenningsavgift." class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p>I 2023 ligger det an til en merkbar økning i forbrenningsavgiften på restavfall. Heldigvis kan bedriftene ta grep som reduserer de faktiske kostnadene til et minimum.</p> <img src="https://track.hubspot.com/__ptq.gif?a=475641&amp;k=14&amp;r=https%3A%2F%2Fblogg.norskgjenvinning.no%2Fny-forbrenningsavgift-vil-ikke-gi-okt-materialgjenvinning&amp;bu=https%253A%252F%252Fblogg.norskgjenvinning.no&amp;bvt=rss" alt="" width="1" height="1" style="min-height:1px!important;width:1px!important;border-width:0!important;margin-top:0!important;margin-bottom:0!important;margin-right:0!important;margin-left:0!important;padding-top:0!important;padding-bottom:0!important;padding-right:0!important;padding-left:0!important; "> Forbrenningsavgift Tue, 25 Oct 2022 06:00:00 GMT morten.froid@ngn.no (Morten Frøid) https://blogg.norskgjenvinning.no/ny-forbrenningsavgift-vil-ikke-gi-okt-materialgjenvinning 2022-10-25T06:00:00Z Rett og plikt til informasjon og opplæring om farlig avfall https://blogg.norskgjenvinning.no/rett-og-plikt-til-informasjon-og-opplaring-om-farlig-avfall <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blogg.norskgjenvinning.no/rett-og-plikt-til-informasjon-og-opplaring-om-farlig-avfall" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blogg.norskgjenvinning.no/hubfs/Blogg/Rett%20og%20plikt%20til%20informasjon%20og%20oppl%C3%A6ring%20om%20farlig%20avfall%201000%20x563.jpg" alt="kurs og opplæring av ansatte om farlig avfall" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p><span></span></p> <p><span><span>Alle som</span><span>håndterer farlig </span><span>avfall,</span><span> har både rett og plikt til å opparbeide seg </span><span>nødvendig kunnskap og informasjon om det de jobber med</span><span>.</span><span>&nbsp;</span></span><span>&nbsp;</span><br></p> <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blogg.norskgjenvinning.no/rett-og-plikt-til-informasjon-og-opplaring-om-farlig-avfall" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blogg.norskgjenvinning.no/hubfs/Blogg/Rett%20og%20plikt%20til%20informasjon%20og%20oppl%C3%A6ring%20om%20farlig%20avfall%201000%20x563.jpg" alt="kurs og opplæring av ansatte om farlig avfall" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p><span></span></p> <p><span><span>Alle som</span><span>håndterer farlig </span><span>avfall,</span><span> har både rett og plikt til å opparbeide seg </span><span>nødvendig kunnskap og informasjon om det de jobber med</span><span>.</span><span>&nbsp;</span></span><span>&nbsp;</span><br></p> <img src="https://track.hubspot.com/__ptq.gif?a=475641&amp;k=14&amp;r=https%3A%2F%2Fblogg.norskgjenvinning.no%2Frett-og-plikt-til-informasjon-og-opplaring-om-farlig-avfall&amp;bu=https%253A%252F%252Fblogg.norskgjenvinning.no&amp;bvt=rss" alt="" width="1" height="1" style="min-height:1px!important;width:1px!important;border-width:0!important;margin-top:0!important;margin-bottom:0!important;margin-right:0!important;margin-left:0!important;padding-top:0!important;padding-bottom:0!important;padding-right:0!important;padding-left:0!important; "> farlig avfall internkontrollforskriften opplæring om farlig avfall Tue, 18 Oct 2022 06:00:00 GMT renate.heder@ngn.no (Renate Heder) https://blogg.norskgjenvinning.no/rett-og-plikt-til-informasjon-og-opplaring-om-farlig-avfall 2022-10-18T06:00:00Z Hva er kildesorteringsgrad? https://blogg.norskgjenvinning.no/hva-er-kildesorteringsgrad <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blogg.norskgjenvinning.no/hva-er-kildesorteringsgrad" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blogg.norskgjenvinning.no/hubfs/Blogg/Hva%20er%20kildesortering%201000x%20563.jpg" alt="kildesorteringsgraden kan økes med et godt miljørapporteringssystem" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p>Kildesorteringsgraden bør være høyest mulig for virksomheten. Det har vi omtalt flere ganger her i Gjenvinningsbloggen, men hva innebærer dette i praksis? La oss se på detaljene.</p> <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blogg.norskgjenvinning.no/hva-er-kildesorteringsgrad" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blogg.norskgjenvinning.no/hubfs/Blogg/Hva%20er%20kildesortering%201000x%20563.jpg" alt="kildesorteringsgraden kan økes med et godt miljørapporteringssystem" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p>Kildesorteringsgraden bør være høyest mulig for virksomheten. Det har vi omtalt flere ganger her i Gjenvinningsbloggen, men hva innebærer dette i praksis? La oss se på detaljene.</p> <img src="https://track.hubspot.com/__ptq.gif?a=475641&amp;k=14&amp;r=https%3A%2F%2Fblogg.norskgjenvinning.no%2Fhva-er-kildesorteringsgrad&amp;bu=https%253A%252F%252Fblogg.norskgjenvinning.no&amp;bvt=rss" alt="" width="1" height="1" style="min-height:1px!important;width:1px!important;border-width:0!important;margin-top:0!important;margin-bottom:0!important;margin-right:0!important;margin-left:0!important;padding-top:0!important;padding-bottom:0!important;padding-right:0!important;padding-left:0!important; "> kildesortering kildesorteringsgrad Tue, 11 Oct 2022 06:00:00 GMT martin.gronneberg.wold@ngn.no (Martin Grønneberg Wold) https://blogg.norskgjenvinning.no/hva-er-kildesorteringsgrad 2022-10-11T06:00:00Z Se video: Gipsplater - fra avfall til gjenbruk https://blogg.norskgjenvinning.no/se-video-gipsplater-fra-avfall-til-gjenbruk <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blogg.norskgjenvinning.no/se-video-gipsplater-fra-avfall-til-gjenbruk" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blogg.norskgjenvinning.no/hubfs/Blogg/Gips%202%20cr.jpg" alt="Gipsplate-avfall fra bygg, rehab og riving knuses og blir til råstoff for nye gipsplater." class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p><span style="color: #222222; background-color: #fefefe;">Stadig mer gipsavfall fra byggeprosjekter går til gjenvinning som råstoff for nye plater til vegger og tak. Gipsgjenvinningsfabrikken i Holmestrand øker leveransene til Norgips, som ikke kan få nok. I denne videoen kan du se prosessen.</span></p> <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blogg.norskgjenvinning.no/se-video-gipsplater-fra-avfall-til-gjenbruk" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blogg.norskgjenvinning.no/hubfs/Blogg/Gips%202%20cr.jpg" alt="Gipsplate-avfall fra bygg, rehab og riving knuses og blir til råstoff for nye gipsplater." class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p><span style="color: #222222; background-color: #fefefe;">Stadig mer gipsavfall fra byggeprosjekter går til gjenvinning som råstoff for nye plater til vegger og tak. Gipsgjenvinningsfabrikken i Holmestrand øker leveransene til Norgips, som ikke kan få nok. I denne videoen kan du se prosessen.</span></p> <img src="https://track.hubspot.com/__ptq.gif?a=475641&amp;k=14&amp;r=https%3A%2F%2Fblogg.norskgjenvinning.no%2Fse-video-gipsplater-fra-avfall-til-gjenbruk&amp;bu=https%253A%252F%252Fblogg.norskgjenvinning.no&amp;bvt=rss" alt="" width="1" height="1" style="min-height:1px!important;width:1px!important;border-width:0!important;margin-top:0!important;margin-bottom:0!important;margin-right:0!important;margin-left:0!important;padding-top:0!important;padding-bottom:0!important;padding-right:0!important;padding-left:0!important; "> sirkulærøkonomi Avfall som råvareressurs Byggavfall Tue, 04 Oct 2022 06:00:00 GMT morten.froid@ngn.no (Morten Frøid) https://blogg.norskgjenvinning.no/se-video-gipsplater-fra-avfall-til-gjenbruk 2022-10-04T06:00:00Z Hva er farlig avfall? https://blogg.norskgjenvinning.no/hva-er-farlig-avfall <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blogg.norskgjenvinning.no/hva-er-farlig-avfall" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blogg.norskgjenvinning.no/hubfs/Blogg/hva%20er%20farlig%20avfall%201000x563%204.jpg" alt="Ulike typer farlig avfall krever ulik håndtering" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p><span><span>Kunnskap om </span><span>hva </span><span>som betegnes som </span><span>farlig avfall er viktig</span><span>. Det </span><span>inkluder</span><span>er</span><span> hvordan det skal håndteres </span><span>av </span><span>alle</span><span>som</span><span> har med det å gjøre</span><span> og hv</span><span>a</span><span>&nbsp;</span><span>konsekvensene </span><span>er </span><span>om</span><span> noe skulle gå galt. </span></span></p> <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blogg.norskgjenvinning.no/hva-er-farlig-avfall" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blogg.norskgjenvinning.no/hubfs/Blogg/hva%20er%20farlig%20avfall%201000x563%204.jpg" alt="Ulike typer farlig avfall krever ulik håndtering" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p><span><span>Kunnskap om </span><span>hva </span><span>som betegnes som </span><span>farlig avfall er viktig</span><span>. Det </span><span>inkluder</span><span>er</span><span> hvordan det skal håndteres </span><span>av </span><span>alle</span><span>som</span><span> har med det å gjøre</span><span> og hv</span><span>a</span><span>&nbsp;</span><span>konsekvensene </span><span>er </span><span>om</span><span> noe skulle gå galt. </span></span></p> <img src="https://track.hubspot.com/__ptq.gif?a=475641&amp;k=14&amp;r=https%3A%2F%2Fblogg.norskgjenvinning.no%2Fhva-er-farlig-avfall&amp;bu=https%253A%252F%252Fblogg.norskgjenvinning.no&amp;bvt=rss" alt="" width="1" height="1" style="min-height:1px!important;width:1px!important;border-width:0!important;margin-top:0!important;margin-bottom:0!important;margin-right:0!important;margin-left:0!important;padding-top:0!important;padding-bottom:0!important;padding-right:0!important;padding-left:0!important; "> farlig avfall avfallshåndtering e-deklarering Tue, 27 Sep 2022 06:00:00 GMT renate.heder@ngn.no (Renate Heder) https://blogg.norskgjenvinning.no/hva-er-farlig-avfall 2022-09-27T06:00:00Z Flytte til nye kontorlokaler? Slik planlegger du kildesortering og avfallshåndtering https://blogg.norskgjenvinning.no/flytte-slik-planlegger-du-kildesortering-og-avfallshandtering-i-nye-kontorlokaler <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blogg.norskgjenvinning.no/flytte-slik-planlegger-du-kildesortering-og-avfallshandtering-i-nye-kontorlokaler" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blogg.norskgjenvinning.no/hubfs/Blogg/Flytte%20til%20nye%20kontorlokaler_Slik%20planlegger%20du%20kildesortering%20og%20avfallsh%C3%A5ndtering%20i%20nye%20kontorlokaler%201000x563.jpg" alt="planlegge rutiner for kildesortering og avfallshåndtering i nytt kontorlokale" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p>Flytting til nye kontorlokaler innebærer stort fokus på valg av møbler, plassering og logistikk. Kildesortering blir enten helt glemt eller sjeldent nevnt. For at det skal bli lettere å huske på avfallshåndtering i prosessen, har jeg samlet noen råd som kan være nyttige, både før og etter at dere flytter.</p> <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blogg.norskgjenvinning.no/flytte-slik-planlegger-du-kildesortering-og-avfallshandtering-i-nye-kontorlokaler" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blogg.norskgjenvinning.no/hubfs/Blogg/Flytte%20til%20nye%20kontorlokaler_Slik%20planlegger%20du%20kildesortering%20og%20avfallsh%C3%A5ndtering%20i%20nye%20kontorlokaler%201000x563.jpg" alt="planlegge rutiner for kildesortering og avfallshåndtering i nytt kontorlokale" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p>Flytting til nye kontorlokaler innebærer stort fokus på valg av møbler, plassering og logistikk. Kildesortering blir enten helt glemt eller sjeldent nevnt. For at det skal bli lettere å huske på avfallshåndtering i prosessen, har jeg samlet noen råd som kan være nyttige, både før og etter at dere flytter.</p> <img src="https://track.hubspot.com/__ptq.gif?a=475641&amp;k=14&amp;r=https%3A%2F%2Fblogg.norskgjenvinning.no%2Fflytte-slik-planlegger-du-kildesortering-og-avfallshandtering-i-nye-kontorlokaler&amp;bu=https%253A%252F%252Fblogg.norskgjenvinning.no&amp;bvt=rss" alt="" width="1" height="1" style="min-height:1px!important;width:1px!important;border-width:0!important;margin-top:0!important;margin-bottom:0!important;margin-right:0!important;margin-left:0!important;padding-top:0!important;padding-bottom:0!important;padding-right:0!important;padding-left:0!important; "> kildesortering på kontor flytte til nye lokaler Tue, 20 Sep 2022 06:00:00 GMT rune.jahnsen@ngn.no (Rune Jahnsen) https://blogg.norskgjenvinning.no/flytte-slik-planlegger-du-kildesortering-og-avfallshandtering-i-nye-kontorlokaler 2022-09-20T06:00:00Z