Slik velger du rett kildesorteringsutstyr

Av Rune Jahnsen 23. mai 2017

Norsk_Gjenvinning_avfallssekker_foto_shutterstock_421480024.gif

Er du opptatt av hvordan du kan kildesortere mest mulig effektivt? Eller er du mer bekymret for hva som ligger i de sorte avfallssekkene som forsvinner ut fra virksomheten din med jevne mellomrom? Jeg gir deg noen tips om hvordan du bør gå fram for å velge rett kildesorteringsutstyr, hva slags avfallssekker du bør velge, og hvorfor det kan være lurt å unngå de sorte.

Hvilke avfallstyper?

Det første du bør gjøre før du velger kildesorteringsutstyr, er å fastslå hva slags avfall virksomheten din produserer. Er det lagt opp til felles innsamling med andre bedrifter på samme sted for noen av disse avfallstypene? Hva slags utstyr trengs eventuelt for å frakte det til felles innsamlingssted?

Kanskje har dere avfall som dere er lovpålagt å sortere ut, som farlig avfall, eller ee-avfall. Det stiller egne krav til oppbevaring og emballasje. Hva trenger dere for å sikre en forsvarlig og lovlig håndtering av dette?

Les også: Dette bør du vite om farlig avfall »

Hvis virksomheten er miljøsertifisert, kan det være behov for flere typer avfallsbeholdere og innsamlingsenheter for å sikre at rapporteringen blir mest mulig korrekt.

Hvor mye?

Du må også se på volumet. Både fra et miljømessig og økonomisk perspektiv. Det kan være avfallstyper som kanskje ikke bør kildesorteres. Har dere for eksempel liten mengde klar plastfolie, men mer av farget plastfolie, kan det tenkes at det beste er å ha innsamling av farget plastfolie.

Har dere avfall med mye volum, bør du ta en titt på tømmehistorikken og transportkostnadene. Hvis disse kostnadene utgjør mer enn 60-70% av totale avfallskostnader, må du ta noen grep. Normalt bør dette beløpet ligge på 40-50%. Dette er selvfølgelig geografisk betinget.

Ulike utstyrstyper som komprimerer/reduserer avfallsvolumet kan gjøre en stor forskjell. I tillegg til at virksomheten får reduserte transportkostnader, blir miljøbelastningen også mindre.

Avtal gjerne en gjennomgang med avfallsleverandøren din. De sitter på erfaringstall fra forskjellige bransjer og kan gi deg gode råd både med tanke på utstyr og logistikk.

Hva slags innsamlingsutstyr finnes fra før?  

Det er naturlig at du skaffer en oversikt over eksisterende utstyr også. Gjør det fortsatt nytten sin, og blir det brukt på riktig måte? Er det behov for en oppgradering? 

Det nytter fint litNorsk_Gjenvinning_kildesorteringstralle.pnge med avfallsbeholdere som er inndelt for avfallssortering hvis alt avfallet likevel havner i den sorte sekken på rengjøringstrallen fordi trallen mangler en tilsvarende inndeling. 

Unngå sorte søppelsekker?

En del virksomheter opplever svinn. Svinn som kanskje kunne vært unngått hvis man ikke brukte sorte avfallssekker. Det er lett å tro at alt som bæres ut er avfall. Det er dessverre ikke alltid tilfelle.

I tillegg bidrar bruk av sorte sekker til at avfall som er forbudt å kaste usortert, blir kastet feil. Det er grunnen til at stadig flere gjenvinningsstasjoner nå forbyr disse sekkene.

Et godt tips, både for svinn og miljø, er derfor å gå over til transparente, gjenvinnbare avfallssekker. De transparente sekkene finnes i flere farger tilpasset ulike avfallstyper. Slik er det lett å se hva innholdet er.

Hvilke muligheter finnes?

Det eksisterende utstyret kan kanskje brukes på andre måter enn det gjør i dag. Kan trallen dere bruker i dag tilpasses nytt sorteringsbehov med enkle justeringer? (Det kan den sannsynligvis). Hvilke muligheter finnes? Kanskje har dere en komprimator stående som bør brukes på noe annet enn det den brukes til i dag. Tenk kreativt! Ta gjerne en titt i NG-butikken for å se nærmere på forskjellige typer kildesorteringsutstyr. 

Sjekk også om utstyret og beholderne dere har er godt nok merket. Det kan bli dyrt hvis det blir oppdaget på avfallsmottaket at den komprimerte pappen dere leverer inn er blandet med små poser fylt med restavfall. Ikke glem at merking og plakater bidrar til riktig sortering og er en viktig del av utstyret.

Les også: Merking og skilting er avgjørende for å lykkes med kildesortering »

Hvor i logistikken skal utstyret være?

Plasseringen påvirker også valg av utstyr. Hvor skal det stå? Skal det stå i et kontorlandskap bør det helst være både brukervennlig og pent å se på. Er det snakk om industribygg, blir utseende sannsynligvis mindre viktig. Hvor avfallet oppstår er sentralt. Logistikk er mer enn lagerbeholdning og varetransporter. Legg opp til en effektiv (og sorterbar) løsning fram til innsamlingspunktet hvor avfallet blir hentet.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

 

Temaer: kildesortering, avfallsløsninger, avfallshåndtering


Rune Jahnsen's photo

Av: Rune Jahnsen

Rune Jahnsen har jobbet i Norsk Gjenvinning siden 1994. Først som selger for avdeling Oslo, og fra 1998 som Key Account Manager for konsernavtaler. Han jobber med utvikling av utstyr, merkeprogram og konsepter for våre kunder. Rune har ansvar for flere store nasjonale kunder, og har lang erfaring med tilrettelegging av avfallsløsninger med høy gjenvinningsgrad.

Epost

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg