Hvorfor lønner det seg å kildesortere?

Av Morten Frøid 08. november 2016

ngn_kildesortering_vinduer.jpg

Myndighetene har gjennom dagens skatte- og avgiftssystem lagt opp til at det skal lønne seg å kildesortere, uavhengig av hva slags avfall det er, eller hvor i landet man befinner seg. Det er etablert mange ordninger og løsninger. Kjenner du til disse, er mulighetene for å spare både penger og miljøet store.

Hvor er det penger å spare i din avfallshåndtering?

Selv om dere kildesorterer, forblir avfallsmengden den samme. Gevinsten ligger i å sortere mest mulig ut av restavfallet som er en av de mest kostbare avfallstypene å bli kvitt. Besparelsen ligger altså i differansen mellom hva det koster å bli kvitt de ulike avfallstypene. Noen avfallstyper har til og med en positiv verdi.

Produserer bedriften din store avfallsmengder, bør du absolutt få på plass en avfallsløsning som sikrer optimal kildesortering.

De vanligste avfallstypene

Treverk, metaller, plast, papir og papp er de de vanligste avfallstypene å kildesortere. Her skal det små volumer til før det lønner seg. Ta gjerne en titt på dette blogginnlegget: 

Slik får du kontroll på avfallshåndteringen i bedriften >>

Dette er avgjørende for vellykket kildesortering

Det er flere ting du skal tenke på og tilrettelegge for at løsningen ikke bare skal gi miljømessige og økonomiske gevinster, men også være brukervennlig og fungere i praksis. Her er noen tips:

 1. Gjør beregninger og avklar hva som er fornuftig å kildesortere
 2. Sett tydelige mål og synliggjør dem i kronebesparelse: Det er viktig at alle i virksomheten forstår hvorfor og hva dere skal oppnå
 3. Tilrettelegg for en god avfallslogistikk internt med rett type utstyr på rett plass
 4. Ha tydelig skilting og merking som gjør det enkelt for brukeren å se hva som skal kastes hvor. Tenk også på om det er behov for å ha merkingen på flere språk
 5. Etabler et opplegg for løpende kontroll og rapportering. Det finnes i dag gode løsninger for å få avfallsstatistikk som viser utvikling i både kildesorteringsgrad og kostnad
Uansett hva du velger, må du som et minimum sørge for en løsning der dere sorterer ut avfallstyper det er forbudt å kaste i restavfallet - f.eks. farlig avfall og ee-avfall. Farlig avfall er noe mange har, og forurensningsloven setter tydelig krav til hvordan slik avfall skal lagres og oppbevares.

Er du med i en returordning?

Et utvidet produsentansvar innebærer at den som produserer en vare har ansvaret for den helt fram til den dagen varen er gjenvunnet i en eller annen form. I dette inngår også gjenbruk og gjenvinning av alt som er knyttet til varen, enten det er selve produktet eller emballasjen det har vært i. I flere tilfeller er du som produsent pålagt å være knyttet til et returselskap.

Se også: Produsentansvaret - hva betyr det for din bedrift? >>

Det finnes i dag en rekke forskjellige returordninger som forenkler dette arbeidet, blant annet Elretur og Grønt Punkt. Det er opprettet retursystem for produktene som er listet opp nedenfor. Noen av dem gir deg avgiftsreduksjon hvis du leverer til godkjent mottak - enten for gjenvinning eller destruksjon, eller hvis du er med i en returordningen:

 • Emballasje
 • Plast
 • Glass
 • EE-avfall
 • Smøreolje/Spillolje
 • Dekk
 • PVC-holdige vinduer
 • Produkter som inneholder HFK og PFK
 • Batterier

loop.no finner du en oversikt over alle returselskapene.

Et bedre arbeidsmiljø

At det er penger å spare på kildesortering er en sak. Men ryddighet, riktige holdninger og miljøeffektive avfallsløsninger er også med på å skape trivsel og et bedre arbeidsmiljø. Kildesortering lønner seg derfor av flere grunner.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Temaer: kildesortering, avfallsløsninger


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten Frøid har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987. Først som selvstendig næringsdrivende og fra år 2000 med ulike roller i Norsk Gjenvinning-konsernet. Fra 2003 har han hatt stilling som markedsdirektør i konsernet. Han har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen på flere plan.

Epost