Er impregnert treverk farlig avfall?

Av Einar Finstuen 05. juli 2016

ngn_kreosotimpregnerte_jernbanesviller_foto_scanstock.jpg

Det stilles en del spørsmål rundt impregnert treverk i forbindelse med bruk og avfallshåndtering. I dagens blogginnlegg gir jeg deg noen tips om hva du bør være oppmerksom på når du bruker, eller skal kvitte deg med slikt treverk. 

Er impregnert treverk farlig avfall?

Som du kanskje er kjent med, skiller vi mellom to hovedtyper av impregnert treverk, og begge anses som farlig avfall.

 • Trykkimpregnert (det klassiske grønne)
 • Kreosotimpregnert (brunsort)

Trykkimpregnert trevirke er som regel innsatt med kobber, krom og arsen-salter(CCA) eller bare kobber, mens kreosotbehandlet trevirke er satt inn med tjære. 

Siden 2002 har det - med noen få unntak - vært forbudt å bruke trykkimpregnert tre med krom- og arsen-salter. Dette er tungmetaller som er giftige både for mennesker og miljø. Forbudet gjelder import, eksport og omsetting av trevirke og treprodukter som er behandlet med forbindelser av krom. (Her foreligger det noen unntak for enkelte bruksområder innenfor næringsvirksomhet).

Avfallet skal deklareres

Både trykkimpregnert trevirke som inneholder CCA-salter og kreosotimpregnert treverk omfattes av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kap. 11, og må deklareres før du kaster det.

Les også: 1. mai innfører myndighetene e-deklarering: Slik løser du dette >>

Det kan være vanskelig å skille mellom nytt, kobberimpregnert materiale (som ikke er farlig), og kobber-krom-arsen- impregnert materiale (som altså er farlig). Praktisk kildesortering av dette er ikke enkelt. Om det  ikke er lagt opp spesielle løsninger skal alt impregnert treverk deklareres og håndteres som farlig avfall.

Forhandlere har informasjonsplikt

Det er også verdt å få med seg at virksomheter som selger impregnert materiale, har informasjonsplikt. Det betyr at man er pålagt å informere om:: 

 • Regler som gjelder for bruk
 • At produktet kan være skadelig for helse og miljø
 • At produktet skal kasseres som farlig avfall

Dette bør du unngå

Kreosot er tjærestoff som består av flere kjemiske stoffer. Noen av disse er arvestoffskadelige, allergi- eller kreftfremkallende. Du bør derfor forsøke å unngå hudkontakt med kreosotbehandlet materiale.

Trykkimpregnert trevirke bør ikke brukes hvis det kommer i direkte kontakt med matvarer og drikkevann. Det gjelder også i forbindelse med dyrking av mat, bruk av kompostbinger og lignende produkter. 

Produktforskriften sier også noe om hvor kreosotbehandlet trevirke ikke skal brukes: 

 • Inne i bygninger
 • På lekeplasser
 • I leker
 • I parker, hager og anlegg for rekreasjon og fritidsaktiviteter dersom dette kan medføre en risiko for hyppig hudkontakt
 • I produksjon av utemøbler som f.eks. hagebord, stoler, benker m.m. 
 • Til produksjon, bruk og etterbehandling av
  • beholdere til dyrkingsformål 
  • emballasje som kan komme i kontakt med råmaterialer, halvfabrikata eller ferdige produkter beregnet til konsum for mennesker eller dyr 
  • andre materialer som kan forurense slike produkter

Visste du at det ikke er lov å gjenbruke trykkimpregnert materiale?

I tider hvor det er mye fokus på gjenbruk og gjenvinning, bør du vite at det faktisk er forbudt å gjenbruke impregnert trevirke. Det må heller ikke brennes, for både asken og gassen er svært giftlig. Sørg derfor for å levere inn til et godkjent mottak. Da blir det behandlet i henhold til regelverket. 

Mer nyttig informasjon

Les også: Hvordan lykkes med kildesortering på byggeplassen? >>

Har du behov for ytterligere informasjon, anbefaler jeg deg å ta en titt på dette faktarket fra Miljødirektoratet. Du kan også besøke våre nettsider hvor du kan lese mer om trevirke og avfallstyper. Last gjerne ned e-boken vår også!

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

Temaer: farlig avfall


Einar Finstuen's photo

Av: Einar Finstuen

Einar Finstuen (f. 1961) er utdannet skogtekniker, og har arbeidet med farlig avfall i Norsk Gjenvinning siden 2000. Finstuen har hatt flere roller i konsernet, og fra 2008 har han arbeidet som ADR-sikkerhetsrådgiver. I 2014 gikk han i tillegg inn i stillingen som fagkonsulent farlig avfall, og jobber for tiden i tjenesten «Kjemiker på vei».

Epost

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Last ned gratis: Bedriftens guide for farlig avfall

Siste innlegg

Temaer

se alle