Er du trygg på at avfallshåndteringen ikke bidrar til organisert kriminalitet?

Av Lin Sellevaag Nicolaysen 03. oktober 2017

Norsk_Gjenvinning_samarbeid_foto_shutterstock_723894907.jpg

Økonomisk kriminalitet og korrupsjon opptar svært mange. Norge er rangert som et av de minst korrupte landene i verden, men problemet er trolig mer utbredt enn vi liker å tenke på. Økokrim rapporterer at korrupsjonstrusselen er økende, og det har dessverre vist seg at også avfallsbransjen er attraktiv for organiserte kriminelle. 

I dette blogginnlegget kan du lese hvilke forholdsregler du kan ta for å redusere sannsynligheten for at avfall fra din virksomhet bidrar til organisert kriminalitet.

Regelverket er komplisert – still spørsmål

Regelverket innenfor avfallshåndtering er komplekst og ulike typer avfall er omfattet av forskjellige krav til håndtering. Det er eksempelvis strenge og kostnadskrevende krav til håndtering av farlig avfall. Det å ikke følge reglene for håndtering av denne type avfall kan være «god butikk» for mindre ansvarlige aktører som kun er ute etter profitt.

Det er derfor viktig å være kjent med lover og regler som gjelder for håndtering av avfall. Blir avfallet korrekt håndtert? Hvordan foregår transporten? Har avfallsaktøren de nødvendige tillatelsene og dokumentene som kreves? Hvor havner avfallet til slutt? Dette er spørsmål det er greit å ha tenkt gjennom.

Har du oversikt over regelverket og velger en profesjonell og ansvarlig avfallsaktør kan du være sikker på at avfallet håndteres riktig.

Og skulle du få et tilbud til din virksomhet knyttet til håndtering av avfall som er «for godt til å være sant», - ja, da er det gjerne det! Sjekk tilbudet nøye og sammenlign med andre tilbud du har innhentet.

Les også: Hvilke lovkrav gjelder for avfallshåndtering

Reduser risiko

Økonomisk kriminalitet er alvorlig og rammer også oss som er i gjenvinningsbransjen. Det er derfor viktig at bedriftens internkontroll også inkluderer avfallshåndtering. For å redusere risiko for økonomisk kriminalitet knyttet til avfallshåndteringen din, bør du gjøre følgende:

  • Gjøre en vurdering av avfallsleverandøren din og stille krav
  • Være oppmerksom ved bruk av agenter
  • Unngå kontant betaling

Gjør en vurdering av avfallsleverandøren din

Spør om hvordan aktøren håndterer avfallet hele veien frem til sluttbehandling. Be om dokumentasjon knyttet til avfallet for å sikre sporbarhet. Er eksporttillatelser og nødvendige sertifikater på plass? Be om at gyldige tillatelser til avfallshåndteringen blir lagt fram.

Foretar leverandøren bakgrunnssjekk av sine samarbeidspartnere? Få dette bekreftet.

Still krav til internkontroll, at regelverk i forhold korrupsjonslovgivning, menneskerettigheter og lignende blir fulgt.

Les også: Slik bruker du internkontrollen som et verktøy i avfallshåndteringen din

Jeg anbefaler deg å legge opp til samarbeid med en seriøs avfallsaktør som har kompetanse på gjeldende regelverk, fokus på sporbarhet og kontroll på avfallet, og som i tillegg er nøye på valg av sine samarbeidspartnere. Da reduserer du risikoen for å medvirke til miljø- og økonomisk kriminalitet.

Bruk av agenter 

Ved eksport av avfall kan det være aktuelt for en avfallsaktør å benytte agenter. En agent er en person eller virksomhet som handler på vegne av avfallsselskapet i transaksjoner med en tredjepart.

Hvis avfallsaktøren din benytter agenter er det viktig at du får informasjon om hvor avfallet til slutt havner, samt at betalingen går mellom avfallsselskapet og de som til syvende og sist kjøper avfallet, og ikke mellom avfallsselskapet og agenten.

Kontant betaling 

Færre og færre avfallsaktører håndterer kontanter i forbindelse med kjøp og salg av metaller. Dette er blant annet for å minimere risikoen knyttet til økonomisk kriminalitet.

I Norsk Gjenvinning konsernet betaler vi aldri kontant for metaller, kasserte kjøretøy eller andre avfallstyper som kjøpes på våre anlegg.

   Les mer: Hvordan sikre compliance i avfallshåndteringen? 

Forebygging

Korrupsjon er et alvorlig samfunnsproblem som også setter demokratiske prinsipper på prøve. Vi bør alle ta ansvar for å bekjempe det. En enkel måte å begynne på, er å bestille avfallstjenester hos en profesjonell avfallsaktør som vektlegger regelverket, samt håndtering og sporbarhet av avfallet gjennom hele verdikjeden.

Ikke være redd for å stille spørsmål rundt avfallshåndteringen til din avfallsleverandør. Det er risikofylt å ikke gjøre det.

Last gjerne ned guiden vår om dokumentasjon og rapportering for å lese mer om dette temaet, og få flere tips om hvordan din virksomhet kan sikre seg best mulig!

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for dokumentasjon og rapportering av  avfallshåndtering

 

Temaer: avfallshåndtering, dokumentasjon, miljøkriminalitet, økonomisk kriminalitet


Lin Sellevaag Nicolaysen's photo

Av: Lin Sellevaag Nicolaysen

Lin er Compliance Manager i Norsk Gjenvinning-konsernet og er en del av den sentrale Compliance-avdelingen. Hun har kjemi-utdannelse fra NTNU i Trondheim og har vært i Norsk Gjenvinning de tre siste årene. Jobber særlig med kvalitetsarbeid, compliance og HMS.

Epost

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

se alle