Derfor bør du revidere avfallsløsningen din

Av Morten Frøid 10. januar 2017

ngn_avfallsløsning_farlig_avfall_batterier_23999948492.jpg

Har du en årlig rutine på å gjennomgå bedriftens avfallsløsning? Hvis ikke, er det på tide å innføre det nå. Det er flere grunner til at du bør sjekke om avfallsløsningen dere har holder mål. 

Jeg har tatt for meg tre sentrale områder. Fordi det stadig skjer endringer, anbefaler jeg at du kontrollerer alle jevnlig:

 • Lover og forskrifter
 • Interne forhold
 • Markedsmessige forhold

Håndteres avfallet i henhold til lov- og bransjekrav?

Lover og forskrifter endres med jevne mellomrom. Sjekk at løsningen dere har i dag imøtekommer regelverket. Hvis du ikke har oversikt over hvilke regler og krav dere må imøtekomme, kan regelhjelp.no være til god hjelp.

Gå også gjennom avtalen dere har med avfallsleverandøren:

 • Er det samsvar mellom dagens løsning og avtalen dere har?
 • Har leverandøren dere bruker i dag nødvendige godkjenninger i orden?
Husk å tenke helhetlig. Er du opptatt av compliance, holder det ikke at ting er på stell internt. Da må du også trekke inn øvrige samarbeidspartnere. Ta gjerne en titt på blogginnlegget Hvordan sikre compliance i avfallshåndteringen hvis du vil lese mer om dette. 

Interne forhold

Både HMS og miljø er nært knyttet til avfallshåndtering, og er gode grunner til at revidering bør foretas. Sjekk at sikkerheten blir godt nok ivaretatt med dagens løsning. 

Fungerer løsningen i forhold til de målsettingene bedriften har satt for miljø? (Det kan for eksempel være mål for kildesorteringsgrad, redusert avfallsvolum; trivsel på jobb etc.)

Har det skjedd endringer på arbeidsplassen som gjør det nødvendig å endre rutiner i avfallshåndteringen? Kanskje har dere innført nye produkter som krever spesialbehandling, eller fått nye ansatte som trenger opplæring:

 • Hvordan er det med brukervennlighet?
 • Er skilting og informasjon tilfredsstillende?

Tenk framover. Selv om dere er gode på kildesortering i dag, kan det fortsatt være forbedringspotensiale.

Les også: Slik lykkes du med kildesorteringen »

Markedet

Markedsmessige forhold påvirker også avfallshåndteringen. Økt forbrukermakt og krav fra samfunnet generelt, gjør det nødvendig med endringer. Det blir stadig vanligere med krav rettet mot bedriftens miljøpolicy ved anbudsleveringer. Det kan for eksempel være snakk om:

 • Prosedyrer
 • Ansvarsfordeling
 • Miljøpåvirkning
 • Tiltaksplaner  

Lag en plan for revidering

Lag gjerne en plan som tar hensyn til områdene ovenfor. Planen bør også inneholde frister for når, og hvordan en slik revisjon eller gjennomgang skal foretas:

 • Hva bør vurderes? 
 • Når passer det best for oss med en slik revisjon? Er det tider på året som er roligere enn vanlig?
 • Hvordan bør den gjennomføres?
 • Hvilke ansatte er det naturlig å ha med på gjennomgangen?

Optimaliseringsprogram

I Norsk Gjenvinning har vi utarbeidet et program med fokus på regelmessig utvikling og forbedring av eksisterende avfallsløsninger. Miljøsjekken, som programmet kalles, sikrer en årlig gjennomgang med fokus på krav fra myndigheter, bedriftens egne krav og målsettinger. I tillegg er det også en avstemming av forventninger til oss som samarbeidspartner.

Forhør deg gjerne med din avfallsleverandør om de har noe tilsvarende. Du kan også lese mer om Grønt Ansvar® og Miljøsjekken på våre nettsider, eller laste ned guiden vår om avfallsløsninger nedenfor.
LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

 

Temaer: avfallsløsninger, miljø, lovverk


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten Frøid har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987. Først som selvstendig næringsdrivende og fra år 2000 med ulike roller i Norsk Gjenvinning-konsernet. Fra 2003 har han hatt stilling som markedsdirektør i konsernet. Han har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen på flere plan.

Epost

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg