Avfallshåndtering i 2017 - er du klar for det nye året?

Av Morten Frøid 27. desember 2016

ngn_27987839283-v2.jpg

Slutten på et år får gjerne noen tanker fram. Refleksjoner over det en har gjort - og det en kanskje ikke rakk. Gjenvinningsbloggen går snart inn i sitt andre år. Vi har skrevet om flere temaer vi mener er viktige, og som mange er opptatt av. Men vi har fortsatt mye ugjort. Her er en liten "kavalkade" blandet med noen ønsker for det nye året!

Mengden med farlig avfall øker

Farlig avfall er et av temaene som har gått igjen på bloggen vår, og vi kommer til å fortsette å skrive om det i 2017 også. Mengden med farlig avfall øker -  ifølge SSB ble rundt 1,4 millioner tonn farlig avfall behandlet ved godkjente mottak i 2015. Det foreligger ikke sikre tall på andelen som havnet på avveie, men det er grunn til å tro at en del avfall fortsatt havner feil, eller blir håndtert på en ukorrekt måte. Derfor er det viktig at kunnskap knyttet til dette deles. Både av miljøhensyn, og med tanke på sikkerhet for alle som jobber med farlig avfall. 

Les også: Produserer bedriften din farlig avfall? Dette bør du passe på »

Innføring av e-deklarering

1. mai 2016 innførte myndighetene elektronisk deklarering av farlig avfall. E-deklareringen har mange fordeler: den bidrar blant annet til at myndighetene får den nødvendige oversikten som kan gi oss en mest mulig riktig statistikk, og ikke minst gjør det nye systemet det lettere å unngå feildeklarering.

Produserer virksomheten din mer enn en kilo farlig avfall i året? Da må dere levere avfallet minst én gang per år. Hvis du er en av dem som har kviet deg for å komme igang med den nye deklareringsmetoden, kan du ikke vente lenger. 2017 kommer fort. Ta gjerne en titt på blogginnlegget 1. mai innfører myndighetene e-deklarering av farlig avfall - slik løser du dette. 

Avfallsløsninger på byggeplasser

Også et tema som opptar mange, naturlig nok. Det bygges mye rundt omkring i landet vårt, og kravene til avfallsplaner, sortering og gjenvinning av avfall på byggeplasser er strenge. Ifølge EUs avfallsdirektiv, skal 70% av byggavfall (gjelder ikke farlig avfall) gå til ombruk eller materialgjenvinning innen 2020.

Fra 2017 har virksomheten din tre år på å innarbeide rutiner og løsninger som gjør at dere kan innfri kravene. Kanskje er du godt i gang allerede?

Les også: Hvordan lykkes med kildesortering på byggeplassen? »

Grønt ansvar og compliance

Sterkt fokus på miljø og compliance fortsetter også framover. Det har gått to år siden Norsk Gjenvinning stoppet sin eksport til India fordi vi avdekket uakseptable forhold. Å stille krav til samarbeidsaktører og ha kontroll på alle ledd i det en jobber med, er avgjørende for å bli bedre.

Det er en av grunnene til at vi lanserte testen "Har du valgt rett avfallsleverandør?" tidligere i år. Ta testen og finn ut av hvordan det står til med compliance og avfallshåndtering i din virksomhet. Året 2017 kan kreve at du må ta noen nye valg.

Det finnes ikke søppel mer

I Norsk Gjenvinning er vi opptatt av at søppel må ses på som en ressurs, som en råvare. Kildesortering bidrar til at vi kan utnytte ressurser best mulig. Papp og papir er svært egnet for gjenvinning. Brukte metaller kan brukes på lik linje som nye. Plast kan gjenbrukes og bli til en rekke nye produkter. Bedrifter som Glava og Nespresso er gode eksempler på bedrifter som har lykkes med å gjenvinne avfall og skapt nye verdikjeder.

Det er både miljømessige og økonomiske gevinster å hente i økt kildesortering. Jeg oppfordrer deg derfor til å bidra til at virksomheten din blir enda bedre på dette området i 2017. Ta en miljøsjekk. Hvor ligger forbedringspotensialet?

Slutt på matavfall?

For vestlandets del kommer 2017 til å by på en aldri så liten revolusjon når det gjelder matavfall. Nesten 355 000 tonn mat blir kastet som avfall hvert år. Dette er det mulig å gjøre noe med. På Knarrevik utenfor Bergen er et nytt anlegg klar til å tas i bruk på nyåret. Det skal redusere vekt og volum på matavfall med rundt 80%! Og restproduktet er ideelt for produksjon av biogass og biodrivstoff. Om det ikke kan kalles en revolusjon, er det ihvertfall ikke langt unna. Du kan lese mer om prosjektet på bloggen til Thomas Mørch, en kollega av meg som brenner for mye - blant annet for gjenvinning av mat og bærekraft. 

Personlig håper jeg vi kommer dit at vi ikke skal behøve å kaste mat i det hele tatt. Det blir et av mine nyttårsforsetter for 2017. 

Ha et godt, nytt avfallsår!

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Temaer: avfallsløsninger, avfallshåndtering


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten Frøid har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987. Først som selvstendig næringsdrivende og fra år 2000 med ulike roller i Norsk Gjenvinning-konsernet. Fra 2003 har han hatt stilling som markedsdirektør i konsernet. Han har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen på flere plan.

Epost

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg